Domino op het werk

Een besluit dat de directie of het management Team neemt, heeft altijd consequenties voor mensen en werkzaamheden in de organisatie. Niet zelden hebben de besluiten ook onvoorziene consequenties.

Een directiebesluit leidt bijvoorbeeld plotseling tot volstrekt andere prioriteiten op de ICT afdeling of op de afdeling klantenservice.

De herprioritering van de strategische projecten, waartoe het MT gisteren heeft besloten, leidt ertoe dat de zojuist ingehuurde specialisten voor het aanpassen van de inkoopprocessen direct overbodig zijn geworden. Met alle financiële gevolgen van dien.

Andere mogelijke effecten in de organisatie als dit frequent gebeurt? Gedoe, stroperigheid, onvoorspelbaarheid en in de meeste gevallen demotivatie en ‘afwachten wat er morgen weer wordt bedacht’.

Als dit vaak voorkomt, is het de kunst om samen te ontdekken wat er bij herhaling gebeurt en wat het patroon in stand houdt. Dan pas wordt het mogelijk om het patroon te doorbreken.

Scroll naar boven