Opvolging van medewerkerstevredenheidsonderzoek

HELP MIJN MTO LEVERT TE WEINIG OP

wij zorgen voor een opvolging die wel tot resultaten leidt

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Opvolging MTO: “Ná het MTO, bij de opvolging toen begon het gedoe”

Leverde de opvolging van het MTO door jouw adviesbureau te weinig op? Zoek je een betere manier om jouw onderzoek op te volgen?

Opvolging MTO: herken je dit?

 • Je hebt na het onderzoek allerlei consultants van het adviesbureau over de vloer gehad voor de opvolging. Er zijn plannen van aanpak gemaakt en daar is iedereen flink druk mee geweest. Maar er verandert vervolgens niets in de organisatie. En het volgende onderzoek komt er al weer aan!
 • Je hebt met het adviesbureau contractueel afgesproken dat je nog een meting of misschien wel twee of drie metingen moet laten uitvoeren. De opvolging viel tegen. Je kan niet onder het contract van de metingen uit maar je wilt dat in de opvolging nu wél stappen gezet worden.
 • Je hebt zelf een MTO uitgevoerd maar de opvolging is lastig. En je wilt niet het risico lopen dat je volgende meting onvoldoende respons oplevert omdat medewerkers vinden dat er niks met het vorige onderzoek is gedaan.
 • Het lukt maar niet om leidinggevenden mee te krijgen na het onderzoek.
 • Je laat Pulse Surveys uitvoeren maar de respons is na drie metingen dramatisch gedaald. Medewerkers hebben geen geloof meer in het onderzoek omdat de opvolging nul effect heeft.
 • Wat als een goed idee begon … levert nu weerstand op. Het Management Team wordt steeds kritischer op jou als HR verantwoordelijke. Er moet iets gebeuren. Hoe kom je hier uit?!

Méér opbrengsten uit de opvolging van jouw MTO

Wat we voor je doen:

Wij verzorgen de (her)opvolging van jouw onderzoek ook al is dat door een ander bureau uitgevoerd.

Het maakt ons niet uit als het onderzoek al een flinke tijd terug is uitgevoerd.

We doorbreken met onze aanpak dát wat er voor zorgde dat de opvolging géén effect had.

We leren je gaandeweg een aanpak die jullie na de opvolging zelf kunnen toepassen.

In alle bescheidenheid … durven we te beweren dat we voor ieder type MTO of medewerkersonderzoek een effectieve opvolging kunnen verzorgen.

Wie het onderzoek ook heeft uitgevoerd, hoe het onderzoek er ook uitzag, wat de resultaten ook waren!

Het begint pas ná het onderzoek

We horen vaak dat de opvolging na de meting geen of onvoldoende effect heeft. Er worden achteraf weliswaar plannen gemaakt maar eigenlijk verandert er niks.

Het onderzoek is daarna vaak snel weer vergeten. Er is door een paar leidinggevenden aandacht aan besteed. En daarna is het weer ‘business as usual’.

Al met al heeft het onderzoek erg veel tijd en geld gekost en is de opbrengst onder de maat.

En ook al bestaat echt de intentie om iets met de resultaten uit het onderzoek te gaan doen …. de opvolging verwatert zonder dat eigenlijk duidelijk is hoe dat komt en wat daartegen te doen is.

“Mijn ervaring is dat BusinessWise een integrale aanpak heeft. Waarbij de wijze waarop uitkomsten besproken worden de opstap is voor het echte gesprek en verandering.”

Erik de Brouwer
Directeur Bedrijfsvoering a.i. Nederlands Huisartsen Genootschap

Opvolging MTO: het loopt niet! Hoe kan dat?

Een tipje van de sluier?

De resultaten uit het onderzoek zijn geen feiten maar meningen en oordelen. En je zal pas veranderingen en verbeteringen realiseren als je ontdekt hoe die meningen en oordelen tot stand zijn gekomen.

Het is de kunst om te ontdekken waar die meningen en oordelen op gebaseerd zijn. Pas als je dat weet, ga je begrijpen wat de oorzaken zijn van de resultaten uit het onderzoek.

En daar zijn wij in gespecialiseerd. We ontdekken samen met jouw medewerkers hoe die meningen en oordelen tot stand zijn gekomen.

Opvolging MTO: wat zijn de vier essentiële ingrediënten voor een effectieve opvolging?

Download ons Whitepaper en ontdek waarom de opvolging van een medewerkerstevredenheidsonderzoek zo vaak verzandt en de animo voor het volgende onderzoek afneemt!

Een opvolging mét effect

 • Activerend voor medewerkers
 • Geen momentumverlies
 • Plezier in de opvolging
 • Geen drukte bij de leidinggevenden of HR
 • Leren van het onderzoek en blijvende veranderingen en/of verbeteringen

We sparren graag met je over de mogelijkheden!

Ja, ik wil ook meer effecten uit de opvolging van ons MTO!

Scroll naar boven