Medewerkersonderzoek
Cultuuronderzoek
Veranderbegeleiding

maar dan anderƨ

Tel. 030 691 3321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Ik wil weten wat er speelt onder onze medewerkers

Medewerkersonderzoek – medewerkertevredenheidsonderzoek – MTO – betrokkenheidsonderzoek – themaonderzoek – belevingsonderzoek – bevlogenheidsonderzoek – motivatieonderzoek – personeelsenquête – pulse surveys.

Ik zoek begeleiding bij een verandering

Je wilt een verandering binnen éen of meer afdelingen of misschien wel de hele organisatie bereiken.

We begeleiden met als doel dat jij en je mensen ‘het’ daarna zelf verder kunnen.

We willen aan onze cultuur werken

Cultuuronderzoek en cultuurtransformatie. Meten, duiden en begeleiden. Cultuurwaarden vaststellen en borgen.

Ik heb een andere vraag

Heb je andere vraag? Leg je vraag aan ons voor.

We reageren direct!

HIER ZIJN WE GOED IN

  • We onderzoeken wat er speelt onder de mensen in jouw organisatie. Daarvoor hebben we de afgelopen decennia een breed scala aan effectieve onderzoeksinstrumenten en -manieren ontwikkeld.
  • We maken onderliggende oorzaken én succesfactoren duidelijk. Wat gaat er goed en kan behouden worden? Wat vraagt aandacht en wat is er nodig om de juiste veranderingen of verbeteringen in gang te zetten.
  • We zorgen dat jouw medewerkers niet achterover gaan leunen en gaan zitten wachten op verandering. We helpen mee om hen eigenaarschap te (kunnen) laten pakken.

Heb je een vraag of wil je informatie ontvangen? We reageren direct!

Wat klanten over ons zeggen

Scroll naar top