PARTICIPATIEF
MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK

nieuwe mogelijkheden om te activeren

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Bij medewerkerstevredenheidsonderzoek is het gebruikelijk dat alle onderzoeksactiviteiten min of meer zijn voorbehouden aan het externe onderzoeksbureau. En de vorm en inhoud van het onderzoek wordt in de regel vastgesteld door vertegenwoordigers van HRM, directie en het adviesbureau.

Meestal wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek opgezet zonder directe betrokkenheid van de mensen waar het onderzoek uiteindelijk over gaat. Dat is niet per se goed of fout maar deze manier van werken kan leiden tot blinde vlekken: dat wat niet op het netvlies staat van de mensen die het onderzoek opzetten, komt in het onderzoek niet aan bod.

Wat gebeurt er als je medewerkers en/of leidinggevenden uitnodigt om onder onze begeleiding een actieve rol op zich te nemen door zelf op onderzoek uit te gaan en daar verslag over te doen?

In een participatief medewerkerstevredenheidsonderzoek vragen we een aantal medewerkers en leidinggevenden of zij zelf op onderzoek uit willen gaan in hun organisatie. Meestal gaan zij gericht en kort in gesprek met bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen, of bezoeken enkele leidinggevenden een andere vestiging. De mogelijkheden zijn legio. Kern van hun opdracht: ga in gesprek en ga zelf eens ontdekken en ervaren wat er op andere plekken in de organisatie speelt.

Door hun actieve rol en betrokkenheid komen nieuwe en waardevolle inzichten op tafel. Zo wordt het voor hen duidelijk waarom de dingen gaan zoals ze gaan, ontstaat er inzicht en begrip voor de situatie en groeit de onderzoeksvraag van de betrokken medewerkers langzaam maar zeker uit naar een vraag over haalbare oplossingen.

Tijdens de bespreking van de resultaten vragen we de deelnemers om (samen met ons voorbereid) te vertellen wat zij vastgesteld en ontdekt hebben.

Voordelen van participatief medewerkerstevredenheidsonderzoek

  • Inzichten en conclusies worden extra betrouwbaar. Er wordt verslag gedaan in de vorm van concrete waarnemingen in de eigen ‘organisatie taal’ in de vorm van herkenbare voorbeelden.
  • We introduceren een manier om medewerkers te activeren en zelf verantwoordelijkheid te laten dragen nog voordat het onderzoek actief is.
  • Resultaten uit een participatief medewerkerstevredenheidsonderzoek krijgen extra geloofwaardigheid en autoriteit omdat collega’s een actieve rol hebben gespeeld. En dat helpt enorm in de opvolging van de resultaten.

Advies nodig?

Wil je van gedachten wisselen over een medewerkersonderzoek waarin medewerkers en management een actieve rol hebben? Of heb je vragen naar aanleiding van de informatie hierboven? We adviseren je graag over wat in jouw geval het beste werkt.

Benieuwd geworden?

Na je aanvraag bellen we om je een paar vragen voor te leggen zodat we weten welke informatie het beste bij jouw situatie past.

Ontvang een voorstel met daarin:

  • Een duidelijke uitleg over onze aanpak
  • Een uitgebreid overzicht van mogelijke thema’s
  • Een duidelijke planning met daarin alle stappen
  • Aandachtspunten voor betrouwbaar onderzoek
  • Extra onderzoeksopties
  • Mogelijkheden om medewerkers te activeren
  • Alle prijzen
Scroll naar boven