Medewerkersonderzoek voor teams

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK VOOR TEAMS

nieuwe mogelijkheden om te activeren

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Steeds meer organisaties kiezen voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor teams, een onderzoek dat zo is vormgegeven dat medewerkers binnen hun eigen team aan de slag kunnen met de resultaten. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor: wat gaat er goed, wat kan beter, wat geeft energie en wat kost energie? Maar ook: waar willen medewerkers zelf graag meer tijd aan besteden om te veranderen of te verbeteren? Wat staat er in ons team hoog op de agenda?

Waar het over kan gaan

In medewerkerstevredenheidsonderzoek voor teams kunnen uiteenlopende thema’s aan bod komen en dan met name die onderwerpen die binnen teams relevant én beïnvloedbaar zijn. Het onderzoek maakt het onder andere mogelijk om:

 • Medewerkers een stem en medeverantwoordelijkheid te geven in de manier waarop er binnen het eigen team georganiseerd of verbeterd wordt.
 • Vooruit te kijken, oplossingen aan bod te laten komen en daar achteraf ook zelf mee aan de slag te gaan.
 • Op team-niveau signalen op te halen die in traditioneel (en organisatie-breed ) onderzoek onopgemerkt blijven.

Hoe het werkt

 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek voor teams kan zo opgezet worden dat alle teams binnen dezelfde periode deelnemen of kan ook doorlopend georganiseerd worden. In het laatste geval doen teams volgens hun eigen timing mee.
 • De inhoud van het onderzoek kan differentiëren: afhankelijk van bijvoorbeeld het soort werkzaamheden of de actualiteit komen deels andere thema’s aan bod.
 • Iedere medewerker krijgt automatisch zijn of haar gegeven antwoorden in een persoonlijk en individueel rapport om mee te nemen naar de teambespreking.
 • Deze persoonlijke rapporten bevatten binnen de aan bod gekomen thema’s tips voor verbetering, tips over hoe zij een onderwerp achteraf in het team kunnen adresseren et cetera.
 • De teamrapporten zijn binnen twee dagen al beschikbaar zodat ‘meedoen met het onderzoek’ en ‘met de inzichten aan de slag gaan’ snel achter elkaar kan plaatsvinden.
 • Deze aanpak is ook voor kleine teams (waarover in traditioneel onderzoek niet gerapporteerd wordt) geschikt.

Aansluiten bij wat er speelt

Medewerkers stellen het erg op prijs als hun eigen situatie, tips en feedback in een kleinschalige aanpak op teamniveau aan bod komen en direct daarna onderwerp van gesprek worden. Nog prettiger vinden zij het om de ruimte te krijgen om hierna samen met collega’s en leidinggevenden te werken aan verbeteringen.

Benieuwd geworden?

Na je aanvraag bellen we om je een paar vragen voor te leggen zodat we weten welke informatie het beste bij jouw situatie past.

Ontvang een voorstel met daarin:

 • Een duidelijke uitleg over onze aanpak
 • Een uitgebreid overzicht van mogelijke thema’s
 • Een duidelijke planning met daarin alle stappen
 • Aandachtspunten voor betrouwbaar onderzoek
 • Extra onderzoeksopties
 • Mogelijkheden om medewerkers te activeren
 • Alle prijzen
Scroll naar boven