CULTUURONDERZOEK & CULTUURVERANDERING

wat mensen telkens doen en zeggen, dát is cultuur

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

"The stronger the culture, the less corporate process a company needs. 

When the culture is strong, you can trust everyone to do the right thing."

 — Brian Chesky, Co-founder and CEO, Airbnb

Organisatiecultuur is dát wat mensen bij herhaling doen en zeggen.

Cultuur is niks meer of minder dan de manier waarop mensen in een organisatie zich gedragen. Wat doen ze, wat zeggen ze …..

Wil jij weten wat jouw organisatiecultuur is? Wil je aan de slag, bepaalde cultuuraspecten versterken en/of veranderen?

Organisatiecultuur is niet vaag of zweverig. Geen hoog-over-terminologieën, geen typeringen of concepten die je op allerlei manieren kan interpreteren. Althans, niet voor ons!

We maken organisatiecultuur heel concreet. Voor jou, de leidinggevenden en medewerkers.

Sterker nog, we helpen hen om zelf te gaan ‘zien’ wat er in jullie organisatiecultuur gebeurt.

Waarom is organisatiecultuur zo belangrijk?

Organisatiecultuur is dé reden waarom organisaties succesvol zijn en goed presteren op het gebied van bijvoorbeeld samenwering, kwaliteit en klanttevredenheid.

Het is ook in sterke mate aan cultuur te wijten als organisaties kampen met ongewenst personeelsverloop of tegenvallende resultaten.

De resultaten of effecten van een organisatiecultuur werken door in bijvoorbeeld productiviteit, personeelsbehoud, ziekteverzuim, kwaliteit, veiligheid en de tevredenheid van klanten.

Het loont dus de moeite om te onderzoeken wat in de bestaande organisatiecultuur wel en niet helpt bij het verwezenlijken van bijvoorbeeld organisatieambities, kwaliteit van dienstverlening, interne en externe samenwerking.

Kan je organisatiecultuur onderzoeken?

Ja, dat kan. We gebruiken daarvoor meerdere methoden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een cultuurscan (Cultural Values Assessment) uit te voeren.

Een cultuurscan maakt duidelijk wat de persoonlijke waarden zijn van medewerkers, wat de huidige cultuurwaarden in de organisatie zijn en wat de gewenste cultuurwaarden zijn om als organisatie succesvol te kunnen zijn.

Ook kan gemeten worden in welke mate bestaande kernwaarden door medewerkers ervaren worden. Maar bijvoorbeeld ook hoe klanten de organisatiecultuur ervaren.

Verder lezen hoe een cultuurscan werkt? Of wil je liever informatie ontvangen?

Oké … en na een cultuurscan?

Na de meting faciliteren we bij het versterken of veranderen van cultuurwaarden die bijdragen aan succes. Dat kan organisatiebreed, binnen een Business Unit of binnen teams.

We helpen klanten om te gaan ‘zien’ welke gedragingen de cultuur typeren.

Hieronder vind je drie voorbeelden.

  • Als medewerkers vinden dat zij te weinig horen over ontwikkelingen in de organisatie … nemen zij dan zelf stappen of wachten zij af?
  • Na het afdelingsoverleg … klagen medewerkers dan telkens onderling dat de vergadering wéér niet goed was of brengen zij tijdens het overleg hun wensen in?
  • Als medewerkers vinden dat afspraken met andere teams niet nagekomen worden … leggen zij dat dan telkens bij hun leidinggevende neer of stappen zij zelf op die collega’s af om te zien wat de samenwerking kan verbeteren?

Zodra bij medewerkers en leidinggevenden duidelijk wordt wat de terugkerende patronen in de organisatie zijn en wat mensen daarin telkens zeggen en doen …. ligt verandering binnen handbereik.

Veranderen, hoe dan?

Om een verandering of versterking van cultuuraspecten of cultuurwaarden te bewerkstelligen, gebruiken we onder andere krachtige VeranderLabs.

Hierin leren we medewerkers om samen met collega’s de dingen anders te doen. We leren hen om met collega’s kleine experimenten uit te voeren.

Met als doel om mét en dóór medewerkers te werken aan dat wat hen weer gaat helpen.

Ontvang informatie

Ruud Plu (Directeur / Bestuurder Intrakoop) 

"In het VeranderLab zijn we met een grote groep gaan experimenteren met het doorbreken van niet-helpende patronen, door uit de pas te gaan lopen en tot helpende patronen te komen. Alvorens te gaan experimenteren hebben wij in een drietal korte sessies de handvatten gekregen om dit zelf in de praktijk uit te gaan voeren.

Binnen een aantal weken waren de eerste resultaten zichtbaar, en als een olievlek zijn we ons gedrag aan het veranderen."
Scroll naar boven