CULTUURONDERZOEK & CULTUURVERANDERING

wat mensen telkens doen en zeggen, dát is cultuur

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

"The stronger the culture, the less corporate process a company needs. 

When the culture is strong, you can trust everyone to do the right thing."

 — Brian Chesky, Co-founder and CEO, Airbnb

Organisatiecultuur is dát wat mensen bij herhaling doen en zeggen.

Cultuur is niks meer of minder dan de manier waarop mensen in een organisatie zich gedragen. Wat doen ze, wat zeggen ze …..

Wil jij weten wat jouw organisatiecultuur is? Wil je aan de slag, bepaalde cultuuraspecten versterken en/of veranderen?

Organisatiecultuur is niet vaag of zweverig. Geen hoog-over-terminologieën, geen typeringen of concepten die je op allerlei manieren kan interpreteren. Althans, niet voor ons!

We maken organisatiecultuur heel concreet. Voor jou, de leidinggevenden en medewerkers.

Sterker nog, we helpen hen om zelf te gaan ‘zien’ wat er in jullie organisatiecultuur gebeurt.

Waarom is organisatiecultuur zo belangrijk?

Organisatiecultuur is dé reden waarom organisaties succesvol zijn en goed presteren op het gebied van bijvoorbeeld samenwering, kwaliteit en klanttevredenheid.

Het is ook in sterke mate aan cultuur te wijten als organisaties kampen met ongewenst personeelsverloop of tegenvallende resultaten.

De resultaten of effecten van een organisatiecultuur werken door in bijvoorbeeld productiviteit, personeelsbehoud, ziekteverzuim, kwaliteit, veiligheid en de tevredenheid van klanten.

Het loont dus de moeite om te onderzoeken wat in de bestaande organisatiecultuur wel en niet helpt bij het verwezenlijken van bijvoorbeeld organisatieambities, kwaliteit van dienstverlening, interne en externe samenwerking.

Kan je organisatiecultuur onderzoeken?

Ja, dat kan. We gebruiken daarvoor meerdere methoden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een cultuurscan (Cultural Values Assessment) uit te voeren.

Een cultuurscan maakt duidelijk wat de persoonlijke waarden zijn van medewerkers, wat de huidige cultuurwaarden in de organisatie zijn en wat de gewenste cultuurwaarden zijn om als organisatie succesvol te kunnen zijn.

Ook kan gemeten worden in welke mate bestaande kernwaarden door medewerkers ervaren worden. Maar bijvoorbeeld ook hoe klanten de organisatiecultuur ervaren.

Verder lezen hoe een cultuurscan werkt? Of wil je liever informatie ontvangen?

Oké … en na een cultuurscan?

Na de meting faciliteren we bij het versterken of veranderen van cultuurwaarden die bijdragen aan succes. Dat kan organisatiebreed, binnen een Business Unit of binnen teams.

We helpen klanten om te gaan ‘zien’ welke gedragingen de cultuur typeren.

Hieronder vind je drie voorbeelden.

  • Als medewerkers vinden dat zij te weinig horen over ontwikkelingen in de organisatie … nemen zij dan zelf stappen of wachten zij af?
  • Na het afdelingsoverleg … klagen medewerkers dan telkens onderling dat de vergadering wéér niet goed was of brengen zij tijdens het overleg hun wensen in?
  • Als medewerkers vinden dat afspraken met andere teams niet nagekomen worden … leggen zij dat dan telkens bij hun leidinggevende neer of stappen zij zelf op die collega’s af om te zien wat de samenwerking kan verbeteren?

Zodra bij medewerkers en leidinggevenden duidelijk wordt wat de terugkerende patronen in de organisatie zijn en wat mensen daarin telkens zeggen en doen …. ligt verandering binnen handbereik.

Veranderen, hoe dan?

Om een verandering of versterking van cultuuraspecten of cultuurwaarden te bewerkstelligen, gebruiken we onder andere krachtige VeranderLabs.

Hierin leren we medewerkers om samen met collega’s de dingen anders te doen. We leren hen om met collega’s kleine experimenten uit te voeren.

Met als doel om mét en dóór medewerkers te werken aan dat wat hen weer gaat helpen.

Ontvang informatie

Ruud Plu (Directeur / Bestuurder Intrakoop) 

"In het VeranderLab zijn we met een grote groep gaan experimenteren met het doorbreken van niet-helpende patronen, door uit de pas te gaan lopen en tot helpende patronen te komen. Alvorens te gaan experimenteren hebben wij in een drietal korte sessies de handvatten gekregen om dit zelf in de praktijk uit te gaan voeren.

Binnen een aantal weken waren de eerste resultaten zichtbaar, en als een olievlek zijn we ons gedrag aan het veranderen."
Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven