NIET-ANONIEM MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK

nieuwe mogelijkheden om te activeren

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Vrijwel elk medewerkerstevredenheidsonderzoek in Nederland wordt anoniem uitgevoerd. Dat gebeurt om er zeker van te zijn dat medewerkers de ruimte krijgen om op een 100% veilige manier feedback te geven. Het is cruciaal om voldoende veiligheid te bieden bij het inventariseren van feedback.

Maar … welke mogelijkheden ontstaan er als je het medewerkerstevredenheidsonderzoek gedeeltelijk niet-anoniem opzet en uitvoert?

Hoe het werkt

In (gedeeltelijk) niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek nodigen we medewerkers uit om op enkele onderwerpen niet-anoniem (verbeter) input te leveren. Dat gebeurt mét de toezegging dat het management heel kort na het onderzoek constructief met medewerkers in gesprek gaat om aan de hand van hun niet-anonieme input concrete verbeter-stappen te zetten. Medewerkers zijn niet verplicht om niet-anoniem te reageren, zij kunnen dat uiteraard ook anoniem doen. Medewerkers die niet-anoniem gereageerd hebben, zijn verzekerd van één of meer betekenisvolle dialogen over hun input.

We merken dat medewerkers het op prijs stellen als hun tips en feedback na het medewerkerstevredenheidsonderzoek nadrukkelijk aan bod komen en onderwerp van gesprek worden. Nog prettiger vinden zij het om de ruimte te krijgen om hierna samen met collega’s en leidinggevenden te werken aan verbeteringen.

Aanleidingen voor niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek

Hieronder staan drie voorbeelden van situaties waarin een (gedeeltelijk) niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek effectief is en extra toegevoegde waarde heeft.

  • Medewerkers en leidinggevenden binnen jouw organisatie zijn het al gewend om samen vooruit te kijken en te werken aan verbeteringen. Een (gedeeltelijk) niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek sluit hierdoor goed aan bij de bestaande manier van werken.
  • Binnen jouw organisatie is besloten om meer bottom-up te werken en sociale innovatie toe te willen passen. Met niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek onderzoek bieden we een instrument om bottom-up werken te versnellen. We leren jou, leidinggevenden en medewerkers om na het onderzoek zelf activerende werkvormen toe te passen om samen tot concrete verbeteringen te komen.
  • Bottom-up werken en het verzamelen van niet-anonieme input is nodig of zelfs een voorwaarde om vooruit te komen, om uit impasses te komen. Samen kijken we nadrukkelijk naar wat wel en niet haalbaar is en hoe we achteraf kunnen ondersteunen in de bijeenkomsten waar de niet-anonieme bijdragen aan bod komen. Niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek fungeert in dit soort situaties als een interventie om los te komen uit het (traditionele) denken en handelen.

Benieuwd geworden?

Na je aanvraag bellen we om je een paar vragen voor te leggen zodat we weten welke informatie het beste bij jouw situatie past.

Ontvang een voorstel met daarin:

  • Een duidelijke uitleg over onze aanpak
  • Een uitgebreid overzicht van mogelijke thema’s
  • Een duidelijke planning met daarin alle stappen
  • Aandachtspunten voor betrouwbaar onderzoek
  • Extra onderzoeksopties
  • Mogelijkheden om medewerkers te activeren
  • Alle prijzen
Scroll naar boven