“Wat is het probleem?”


Mag ik jou een gewetensvraag stellen? Wil je daarvoor eerst het videofragment hieronder (35 seconden) en de uitgeschreven dialoog lezen?

Wat is er allemaal te zien en te horen in dit fragment?
Ik tel zeven mannen die aan een tafel zitten. Ik meen een achtste te horen maar die kan ik niet zien.

De man met de donkerrode blouse zegt als eerste iets: “We proberen het probleem op te lossen Billy.”

Waarop Billy zegt: “Niet op deze manier. Je kijkt niet eens naar het probleem.”

De man in de donkerrode blouse antwoordt: “We zijn ons heel erg bewust van het probleem.”

Billy zegt: ‘Ok, mooi, wat is het probleem?’

De man in de donkerrode blouse kijkt zijn buurman aan, haalt even adem en zegt: ’Kijk Billy, wij begrijpen allemaal heel goed wat het probleem is.’

Billy krijgt daarmee opnieuw geen antwoord op zijn vraag. Hij krijgt wel te horen dat “we allemaal heel goed begrijpen wat het probleem is.” Misschien bedoelt de man dat alle overige mannen behalve Billy het probleem wel begrijpen?

Billy onderbreekt de man en vraagt voor de tweede keer wat het probleem is.

Het is heel even stil. Vervolgens antwoordt dezelfde man, dit keer met een iets luidere stem, dat “drie key spelers vervangen moeten worden.” De man geeft daarmee opnieuw geen antwoord op de vraag wat het probleem is maar vertelt Billy over een oplossing.

Dan vraagt Billy voor de derde keer wat het probleem is.

Iemand aan tafel antwoordt: “Luister. Het probleem is wat het altijd is geweest. We moeten mensen vervangen…” Misschien vindt de man dat Billy (beter) moet luisteren? En hij bedoelt wellicht ook dat het probleem niet nieuw is.

Billy vraagt vervolgens voor de vierde keer, dit keer aan Barry, wat het probleem is.

Ook Barry geeft geen antwoord op de vraag. Hij formuleert ‘het probleem’ in de vorm van … resultaten (“38 home runs”, “120 RBI’s”, “47 doubles to replace”).

Dan maakt Billy het geluid van een zoemer. Ik vermoed omdat hij nog steeds niet een antwoord op zijn vraag heeft gekregen.

Je hebt zojuist geobserveerd
Wat gebeurt er veel in een halve minuut hè!? Heb je de video bekeken én alle zinnen hierboven gelezen? Dan ben je van waarnemen (de video bekijken) naar observeren geswitcht. Door letterlijk terug te lezen wat de mannen aan tafel zeggen, wordt duidelijk wat er in het gesprek bij herhaling gebeurt.

Een disfunctioneel patroon
Billy heeft allerlei antwoorden op zijn vraag gekregen. Maar hij heeft na vier keer dezelfde vraag te stellen niet gehoord wat nu werkelijk het probleem is.

Billy heeft vast en zeker door dat zich aan tafel een disfunctioneel (niet helpend) patroon voltrekt: ‘het probleem’ wordt telkens in de vorm van een oplossing geformuleerd. Echter, het probleem waarvoor die oplossingen bedacht zijn, komt niet ter sprake.

En de vraag hierbij is natuurlijk: als je het probleem niet kan benoemen, hoe weet je dan of jouw oplossing gaat helpen? Als je niet weet wat er aan de hand is … hoe kan je dan überhaupt een oplossing bedenken?

Zich herhalende patronen
Mijn mini-theorie … ? Hoogstwaarschijnlijk is deze manier van denken en redeneren niet alleen in het gesprek hierboven aan de orde. De kans is heel groot dat het praten en denken in termen van oplossingen structureel in deze organisatie plaatsvindt. *

Dit gebeurt overigens dagelijks tussen mensen in organisaties. Er worden regelmatig oplossingen en weer nieuwe oplossingen geïntroduceerd. En weer nieuwe als de vorige nieuwe oplossing niet werkte. En op een dag vertelt iemand over een oplossing die bij een andere organisatie heel goed heeft gewerkt. Of er wordt een deskundige ingehuurd die bij andere organisaties hele goede oplossingen heeft bedacht.

En dan nu de gewetensvraag
Zijn er in jouw organisatie in de afgelopen 12 maanden veranderingen doorgevoerd? Een lean-traject misschien, de inrichting van een project-office, een training samenwerken of een cultuurtraject? Misschien is een employer branding project gestart of zijn er kernwaarden geïntroduceerd?

Is er, voorafgaand aan de introductie van die oplossing, ook werkelijk ‘gezien’ wat er gaande is in jouw organisatie? Zijn er pogingen ondernomen om te observeren wat er concreet gaande is en gebeurt in de organisatie? Zijn er pogingen ondernomen om te onderzoeken wat nu eigenlijk het probleem is? Is er eigenlijk wel een probleem? En zo ja, wat is dat probleem dan?

Herkenbaar?
Wees gerust, het komt vaker voor dan je denkt. Het praten en denken in oplossingen slijt er als het ware in, zonder dat je het in de gaten hebt. Een mogelijk effect is echter wel dat je niet echt vooruitgang maakt met het probleem dat werkelijk speelt. Laat staan dat je het probleem echt aanpakt en oplost.

Het onderzoeken van patronen, van wat er bij herhaling in organisaties gebeurt, helpt om weer zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Om te weten te komen of hetgeen je dacht dat er aan de hand was, ook echt aan de hand is.

Jij kan dit
Het goede nieuws is dat je zelf de eerste stap kan zetten in het doorbreken van een dergelijk patroon. Simpel door te starten met observeren. Schrijf eens mee tijdens een gesprek of vergadering. Noteer letterlijk wat mensen zeggen, dus met welke woorden mensen op elkaar reageren. En doe dat ook eens in een andere bijeenkomst, met weer andere mensen.

Vervolgens bekijk je op een later moment je observaties en zoek je naar wat je bij herhaling ziet gebeuren. Heb je daar soms een patroon te pakken? Wat voor patroon is het? Is het een functioneel patroon? Helpt het bij wat jullie met jullie organisatie te doen staat? Of is het een disfunctioneel patroon en helpt het niet (meer)? En is dat een mogelijke verklaring voor gedoe in de organisatie?

* Het fragment hierboven komt uit de film Moneyball waarin de nieuwe directeur van een honkbal team met weinig financiële middelen een volstrekt andere benadering van het honkbal introduceert. Hij ontdekt en doorbreekt een aantal disfunctionele patronen. Vervolgens wint het team twintig wedstrijden op rij.


Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven