CULTUURSCAN

wat mensen telkens doen en zeggen, dát is cultuur

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Cultuurscan / cultuuronderzoek: in te zetten bij vraagstukken zoals fusie van organisaties of bedrijfsonderdelen, bewustzijn huidige cultuur vergroten, cultuur bespreekbaar maken, cultuurverandering en versterking van specifieke cultuuraspecten.

Cultuurscan: cultuurwaarden vaststellen

Voor het uitvoeren van een cultuurscan gebruiken we de Barrett Waardenscan. Een gebruiksvriendelijk instrument om de persoonlijke waarden van medewerkers, de huidige cultuurwaarden én de gewenste cultuurwaarden van de organisatie in kaart te brengen.

De uitkomsten maken duidelijk in welke mate een overlap bestaat. En ook óf en waar veranderingen nodig zijn.

Om vervolgens te kunnen werken aan een organisatie waarin mensen bijdragen aan dat waar zij persoonlijk en collectief voor staan en aan bij willen dragen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze cultuurscan? Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie met dit instrument helpen en welke opbrengsten je kan verwachten?

Ontdek positieve én beperkende cultuurwaarden

Naast positieve cultuurwaarden meet het instrument ook beperkende cultuurwaarden die aanwezig zijn in de organisatie, ook wel ‘entropie’ genoemd.

Culturele entropie is feitelijk de energie die verloren gaat in een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: frustratie van medewerkers, gemopper over onhandige procedures, onduidelijkheid over de richting en ambities van de organisatie of een gevoel van psychologische onveiligheid. Voorbeelden van waarden die entropie veroorzaken zijn bijvoorbeeld bureaucratie, micro management, manipulatie en macht.

Het gemeten percentage entropie houdt direct verband met medewerkersbetrokkenheid, klanttevredenheid en het (financiële) resultaat van de organisatie.

De kracht van de Barrett Waardenscan

Met onze cultuurscan wordt jouw organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt in een kort tijdsbestek op een doeltreffende wijze.

De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuurverandering en gedragsverandering te werken.

BusinessWise is gecertificeerd door het Barrett Values Centre.

In meer dan 50 landen hebben ruim 6.000 organisaties al gebruik gemaakt van de Barrett Waardenscan.

Een cultuurscan binnen een team, Business Unit of de gehele organisatie

Bij een cultuurmeting binnen een team, afdeling of de gehele organisatie vullen medewerkers, of een steekproef daarvan, de Waardenscan in via internet.

BusinessWise begeleidt in alle te zetten stappen: vanaf de interne communicatie, de inrichting van de scan tot en met een compacte of juist uitgebreide rapportage.

De rapportage maakt aanknopingspunten voor verbeteringen of juist borging van de huidige cultuur duidelijk.

De opvolging kunnen jullie zelf doen maar wij kunnen (als gecertificeerde Barrett Partner) daar ook in begeleiden, in een duidelijk stap-voor-stap plan, waarbij zoveel mensen kunnen meedoen als nodig is.

Waarom cultuuronderzoek

De impact van cultuuronderzoek

Meer weten?

Wil je meer weten over onze cultuurscan? Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie met dit instrument helpen en welke opbrengsten je kan verwachten?

Scroll naar boven