CULTUURSCAN

wat mensen telkens doen en zeggen, dát is cultuur

Tel. 030 69 13 321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Cultuurscan / cultuuronderzoek: in te zetten bij vraagstukken zoals fusie van organisaties of bedrijfsonderdelen, bewustzijn huidige cultuur vergroten, cultuur bespreekbaar maken, cultuurverandering en versterking van specifieke cultuuraspecten.

Cultuurscan: cultuurwaarden vaststellen

Voor het uitvoeren van een cultuurscan gebruiken we de Barrett Waardenscan. Een gebruiksvriendelijk instrument om de persoonlijke waarden van medewerkers, de huidige cultuurwaarden én de gewenste cultuurwaarden van de organisatie in kaart te brengen.

De uitkomsten maken duidelijk in welke mate een overlap bestaat. En ook óf en waar veranderingen nodig zijn.

Om vervolgens te kunnen werken aan een organisatie waarin mensen bijdragen aan dat waar zij persoonlijk en collectief voor staan en aan bij willen dragen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze cultuurscan? Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie met dit instrument helpen en welke opbrengsten je kan verwachten?

Ontdek positieve én beperkende cultuurwaarden

Naast positieve cultuurwaarden meet het instrument ook beperkende cultuurwaarden die aanwezig zijn in de organisatie, ook wel ‘entropie’ genoemd.

Culturele entropie is feitelijk de energie die verloren gaat in een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: frustratie van medewerkers, gemopper over onhandige procedures, onduidelijkheid over de richting en ambities van de organisatie of een gevoel van psychologische onveiligheid. Voorbeelden van waarden die entropie veroorzaken zijn bijvoorbeeld bureaucratie, micro management, manipulatie en macht.

Het gemeten percentage entropie houdt direct verband met medewerkersbetrokkenheid, klanttevredenheid en het (financiële) resultaat van de organisatie.

De kracht van de Barrett Waardenscan

Met onze cultuurscan wordt jouw organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt in een kort tijdsbestek op een doeltreffende wijze.

De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuurverandering en gedragsverandering te werken.

BusinessWise is gecertificeerd door het Barrett Values Centre.

In meer dan 50 landen hebben ruim 6.000 organisaties al gebruik gemaakt van de Barrett Waardenscan.

Een cultuurscan binnen een team, Business Unit of de gehele organisatie

Bij een cultuurmeting binnen een team, afdeling of de gehele organisatie vullen medewerkers, of een steekproef daarvan, de Waardenscan in via internet.

BusinessWise begeleidt in alle te zetten stappen: vanaf de interne communicatie, de inrichting van de scan tot en met een compacte of juist uitgebreide rapportage.

De rapportage maakt aanknopingspunten voor verbeteringen of juist borging van de huidige cultuur duidelijk.

De opvolging kunnen jullie zelf doen maar wij kunnen (als gecertificeerde Barrett Partner) daar ook in begeleiden, in een duidelijk stap-voor-stap plan, waarbij zoveel mensen kunnen meedoen als nodig is.

Waarom cultuuronderzoek

De impact van cultuuronderzoek

Meer weten?

Wil je meer weten over onze cultuurscan? Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie met dit instrument helpen en welke opbrengsten je kan verwachten?

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven