Medewerkers die elkaar niet aanspreken

Als medewerkers elkaar niet (meer) aanspreken. Om gek van te worden!

In veel organisaties, zo merken we, leeft de wens dat medewerkers elkaar aanspreken. Dat collega’s tegen elkaar zeggen dat iets bijvoorbeeld niet conform afspraak verloopt of dat de kwaliteit van het werk onvoldoende is.

Leidinggevenden storen zich aan het feit dat medewerkers te laat in de (MS Teams) afspraak aanschuiven, dat zij zich niet hebben voorbereid of dat iemand opeens een vrije dag heeft en geen van de collega’s weet daarvan en neemt de telefoontjes van klanten voor diegene over.

Leidinggevenden mopperen vervolgens dat zij daar telkens iets over moeten zeggen, hun medewerkers moeten aanspreken. Zij balen … verzuchten: “Pfff, medewerkers die elkaar niet aanspreken”.

Waaróm zegt niemand daar iets over!

En de meesten verzuchten op enig moment “waarom spreken zij elkaar daar niet op aan! Dat is toch irritant? Waarom zegt niemand daar iets over!?

In de volgende fase laten deze leidinggevenden zich verleiden om hun medewerkers dat ook te zeggen … “Spreek elkaar aan!”. “Zeg er iets van als je collega zich niet aan een afspraak houdt, te laat op de vergadering verschijnt of gewoon vrij heeft genomen en niemand anders weet daarvan!”

Vaak ook gevolgd door … “Spreken we dat af?” Waarop iedereen knikt …

Je raadt het al, dat helpt allemaal niet. Niet alleen is nu de leidinggevende geïrriteerd, het team heeft net te horen gekregen dat zij iets moeten gaan doen wat zij niet van nature doen en lastig vinden.

Hoe komt het dat medewerkers elkaar niet aanspreken?

De vraag hier is niet: waarom spreken medewerkers elkaar niet aan … De vraag is meer: wat is er nodig om elkaar aan te spreken? Wat moet er zijn om dat samen op een veilige en gelegitimeerde manier te doen?

Medewerkers zullen elkaar niet gaan aanspreken als er geen duidelijke en concrete afspraken bestaan. Als je met elkaar niet echt hebt afgesproken dat iedereen aanwezig is als de vergadering start om 10 uur … dan …

Ja maar …” – hoor ik je nu zeggen!

Dat hébben we afgesproken! We hebben heel duidelijk met elkaar afgesproken dat we om 10 uur starten, iedereen heeft de vergadering op dat tijdstip in de agenda geaccepteerd en nóg is niet iedereen op tijd! En niet één keer …. het gebeurt telkens weer opnieuw!

Ok … Maar wat is hier dán aan de orde? Wat maakt het logisch dat dit telkens opnieuw gebeurt? Hoe is dit te verklaren?

Ben je benieuwd naar dé voornaamste oorzaken? Wil je weten waarom medewerkers elkaar niet aanspreken? Neem contact met ons op om te bespreken hoe jij aan de slag kan om iets anders te laten plaatsvinden in jouw team. Lees ook dit blogartikel over disfunctionele patronen.

Scroll naar boven