Collega’s aanspreken in een ‘familiecultuur’. Hoe doe je dat?

In het kader van onze onderzoeken komen wij in veel uiteenlopende organisaties. Het is voor ons een automatisme om deze organisaties in te delen in categorieën met kenmerkende eigenschappen. Een typisch voorbeeld is het sociale bedrijf met een ‘familiecultuur’.

De familiecultuur wordt door medewerkers in de betreffende organisaties vaak zeer gewaardeerd en draagt in grote mate bij aan goede bedrijfsprestaties. Medewerkers voelen zich thuis, zijn bovengemiddeld betrokken en vaak bereid een stapje extra te doen voor de organisatie.

Uit onze onderzoeken blijkt dat de familiecultuur vaak ook een ‘keerzijde’ heeft. In bedrijven met een familiecultuur is het vaak minder gebruikelijk om elkaar aan te spreken. De ‘vriendelijke werkomgeving’ wordt vaak als drempel gezien om elkaar aan te spreken op bijvoorbeeld de manier van samenwerken of het nakomen van afspraken. Elkaar aanspreken wordt dan gezien als iets wat ‘de fijne samenwerking’ of ‘de goede band’ in gevaar kan brengen. Terwijl het niet aanspreken van collega’s op den duur juist leidt tot minder goede samenwerking, een minder prettige sfeer en minder goede prestaties.

Om elkaar aan te kunnen spreken is het nodig dat iedereen weet waar je elkaar op aan mag spreken en wat je van elkaar mag verwachten. En juist daarover bestaat vaak veel onduidelijkheid.

Lees ook: Medewerkers die elkaar niet aanspreken en vraag het Whitepaper aan!

Door samen met medewerkers de antwoorden op onderstaande vragen in kaart te brengen, kun je komen tot gezamenlijke en gedragen bottom-up afspraken.

  • Hebben jullie afgesproken wat ‘goed samenwerken’ inhoudt? Niet alleen in algemene termen, maar ook in concreet gedrag? Wat doet iemand die goed samenwerkt?
  • Hoe willen medewerkers zelf dat er samengewerkt wordt? Wat vinden zij hierin belangrijk? Op welk gedrag zouden ze collega’s graag aan willen kunnen spreken? Waarop vinden zij dat ze zelf aangesproken mogen worden? Op welke manier zouden ze aangesproken willen worden?

Door het beantwoorden van deze vragen maak je het mogelijk om elkaar aan te spreken, omdat duidelijk is waar je elkaar op mag aanspreken. Zo worden het geen ‘opgelegde regels’ maar iets waar medewerkers zelf voor gekozen hebben.

In opvolging van een medewerkersonderzoek organiseren wij interactieve sessies waarin we samen met medewerkers bovenstaande vragen beantwoorden. Met behulp van activerende werkvormen dagen we medewerkers uit om zelf met elkaar antwoorden te formuleren. Hiermee geef je verantwoordelijkheid én voorkom je vrijblijvendheid.

Elkaar aanspreken wordt zo iets dat positief bijdraagt aan een gemeenschappelijk belang. En dat past weer helemaal in de gewaardeerde familiecultuur.

Lees ook: Medewerkers die elkaar niet aanspreken

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven