Collega’s aanspreken in een ‘familiecultuur’. Hoe doe je dat?

In het kader van onze onderzoeken komen wij in veel uiteenlopende organisaties. Het is voor ons een automatisme om deze organisaties in te delen in categorieën met kenmerkende eigenschappen. Een typisch voorbeeld is het sociale bedrijf met een ‘familiecultuur’.

De familiecultuur wordt door medewerkers in de betreffende organisaties vaak zeer gewaardeerd en draagt in grote mate bij aan goede bedrijfsprestaties. Medewerkers voelen zich thuis, zijn bovengemiddeld betrokken en vaak bereid een stapje extra te doen voor de organisatie.

Uit onze onderzoeken blijkt dat de familiecultuur vaak ook een ‘keerzijde’ heeft. In bedrijven met een familiecultuur is het vaak minder gebruikelijk om elkaar aan te spreken. De ‘vriendelijke werkomgeving’ wordt vaak als drempel gezien om elkaar aan te spreken op bijvoorbeeld de manier van samenwerken of het nakomen van afspraken. Elkaar aanspreken wordt dan gezien als iets wat ‘de fijne samenwerking’ of ‘de goede band’ in gevaar kan brengen. Terwijl het niet aanspreken van collega’s op den duur juist leidt tot minder goede samenwerking, een minder prettige sfeer en minder goede prestaties.

Om elkaar aan te kunnen spreken is het nodig dat iedereen weet waar je elkaar op aan mag spreken en wat je van elkaar mag verwachten. En juist daarover bestaat vaak veel onduidelijkheid.

Lees ook: Medewerkers die elkaar niet aanspreken en vraag het Whitepaper aan!

Door samen met medewerkers de antwoorden op onderstaande vragen in kaart te brengen, kun je komen tot gezamenlijke en gedragen bottom-up afspraken.

  • Hebben jullie afgesproken wat ‘goed samenwerken’ inhoudt? Niet alleen in algemene termen, maar ook in concreet gedrag? Wat doet iemand die goed samenwerkt?
  • Hoe willen medewerkers zelf dat er samengewerkt wordt? Wat vinden zij hierin belangrijk? Op welk gedrag zouden ze collega’s graag aan willen kunnen spreken? Waarop vinden zij dat ze zelf aangesproken mogen worden? Op welke manier zouden ze aangesproken willen worden?

Door het beantwoorden van deze vragen maak je het mogelijk om elkaar aan te spreken, omdat duidelijk is waar je elkaar op mag aanspreken. Zo worden het geen ‘opgelegde regels’ maar iets waar medewerkers zelf voor gekozen hebben.

In opvolging van een medewerkersonderzoek organiseren wij interactieve sessies waarin we samen met medewerkers bovenstaande vragen beantwoorden. Met behulp van activerende werkvormen dagen we medewerkers uit om zelf met elkaar antwoorden te formuleren. Hiermee geef je verantwoordelijkheid én voorkom je vrijblijvendheid.

Elkaar aanspreken wordt zo iets dat positief bijdraagt aan een gemeenschappelijk belang. En dat past weer helemaal in de gewaardeerde familiecultuur.

Lees ook: Medewerkers die elkaar niet aanspreken

Scroll naar boven