Een tegenvallende respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Vijf mogelijke oorzaken waardoor de respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek tegenvalt

Vijf redenen bij wijze van voorbeeld

Er zijn verschillende redenen voor een (te) lage respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarom medewerkers niet (willen of kunnen) deelnemen.

Het spreekt voor zich dat er heel veel redenen kunnen zijn. Sommige zijn heel evident. Gebrekkige communicatie over het doel en de opvolging van het onderzoek bijvoorbeeld. Of technische drempels, als de uitnodigingsmail niet aankomt of in de spam verdwijnt.
Hieronder staan vijf oorzaken voor een (te) lage respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek die tot nadenken aanzetten.

Gebrek aan tijd:

De respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek blijft achter omdat sommige medewerkers misschien te weinig tijd hebben om deel te nemen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld omdat ze te veel werk hebben of omdat ze tijd moeten besteden aan andere verplichtingen.

Gebrek aen interesse

De respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek is misschien wel te laag door gebrek aan interesse: Sommige medewerkers kunnen geen interesse hebben in het deelnemen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld omdat ze het onbelangrijk vinden of omdat ze niet denken dat hun mening ertoe doet.

Gebrek aan anonimiteit:

Als medewerkers het gevoel hebben dat ze niet anoniem kunnen zijn bij het geven van hun mening, kunnen ze terughoudend zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Het is belangrijk om medewerkers de garantie te geven dat hun antwoorden anoniem zullen worden behandeld om hun vertrouwen te winnen.

Gebrek aan vertrouwen in het management

Gebrek aan vertrouwen in het management is de oorzaak voor een lage respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek: Sommige medewerkers kunnen het gevoel hebben dat het management niet geïnteresseerd is in hun mening of dat het management geen actie zal ondernemen op basis van de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Gebrek aan vertrouwen in het onderzoek

Gebrek aan vertrouwen in de medewerkerstevredenheidsenquête: Sommige medewerkers kunnen twijfelen aan de validiteit of betrouwbaarheid van de medewerkerstevredenheidsenquête, bijvoorbeeld omdat ze denken dat de vragen niet relevant zijn of omdat ze denken dat de vragen te ingewikkeld zijn.

En wat zegt een lage respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek eigenlijk nog meer?

Het interessante is dat de redenen die de oorzaak vormen voor een (te) lage respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek ook spelen in het dagelijkse werk, in pogingen om te innoveren, bij veranderingen en meer!

Als medewerkers onvoldoende vertrouwen hebben in het management, dan zal zich dat waarschijnlijk ook uiten in het dagelijkse werk. Dan doen mensen misschien niet mee met pogingen om bijvoorbeeld te werken aan loyale klanten. Of vertonen zij wellicht weerstand bij noodzakelijke veranderingen in de organisatie.

Of als er te weinig tijd is? Dan doemt de vraag op: wat is daar de oorzaak van? Is het structureel? Wat zijn de gevolgen op de kwaliteit van het werk? Op de veiligheid in de fabriek?
En wat als medewerkers denken dat hun mening er niet toe doet? Stel je voor wat dat betekent voor het werkoverleg, voor het verzamelen van ideeën om slimmer te werken of cliënten beter van dienst te zijn?

Meer lezen over factoren die de hoogte van de respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek beïnvloeden: kijk hier op Harvard Business Review.

Of lees een van onze blog artikelen over respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wat te doen met een tegenvallende respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Als je het ons vraagt is een tegenvallende respons op een medewerkerstevredenheidsonderzoek altijd een reden om te onderzoeken wat daar de oorzaak van is.

Staar je niet blind op de rapportage en op de scores. Ga niet enkel en alleen af op de ‘waarheid’ in het rapport, op kruisverbanden en verschillen tussen afdelingen.

Het feit dat medewerkers niet deelnemen, is uiterst relevant. Het is cruciaal om te achterhalen welke redenen daarvoor zijn.


Wil je weten hoe wij daarbij kunnen helpen? Laat het ons hieronder weten!

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven