Niet helpende vooroordelen bij een MTO

Zeven vooroordelen om rekening mee te houden na een MTO

De rapportage van jouw medewerkersonderzoek staat boordevol informatie. En iedereen die dat rapport leest, leest dat wat zij dénken te zien. Maar dat wat zij denken te zien, is vrijwel zeker niet het echte of complete verhaal achter die resultaten. Er is sprake van één of meer ‘biases’ of vooroordelen.

We hebben allemaal vooroordelen en hebben allemaal zo onze eigen kijk op de wereld om ons heen. Ook bij het lezen van en betekenis geven aan de resultaten van een medewerkersonderzoek.

Hieronder staan 7 zogeheten biases: vooroordelen die stuk voor stuk de kop op kunnen steken als je de rapportage van een medewerkersonderzoek leest.

Anchoring bias

De anchoring bias is één van die vooroordelen en houdt in dat mensen geneigd zijn om af te gaan op de eerste informatie die ze krijgen en daar sterk aan vast blijven houden, ook als ze nieuwe informatie krijgen die daarmee in tegenspraak is. Dit kan ervoor zorgen dat lezers vooral afgaan op hun eerste indruk van de resultaten van het medewerkersonderzoek en daarbij te weinig rekening houden met andere informatie die ze later in het rapport tegenkomen.

Confirmation bias

De confirmation bias houdt in dat mensen de neiging hebben om naar informatie te zoeken die bevestigt wat ze al denken of verwachten. Dit kan ervoor zorgen dat ze alleen naar bepaalde resultaten van het medewerkersonderzoek kijken die hun eigen opvattingen bevestigen, terwijl ze andere resultaten negeren die daarmee in tegenspraak zijn.

Halo effect

Het halo effect houdt in dat mensen een algemene indruk van iemand of een team of organisatie hebben en daarbij alle specifieke kenmerken van die persoon of groep op basis daarvan beoordelen. Dit kan ervoor zorgen dat de resultaten van het medewerkersonderzoek beoordeeld worden afhankelijk van het positieve (halo effect) of negatieve beeld (horn effect) dat mensen hebben van een team of de medewerkers.

Availability heuristic

De availability heuristic houdt in dat mensen geneigd zijn om snel tot een oordeel te komen op basis van wat zij het snelst kunnen oproepen uit hun geheugen. Dit kan ervoor zorgen dat mensen de resultaten van het medewerkersonderzoek zullen beoordelen op basis van wat ze snel kunnen ‘oproepen’ en niet op basis van een grondig onderzoek van alle beschikbare informatie, ook na het onderzoek.

Fundamental attribution error

De fundamental attribution error houdt in dat mensen de neiging hebben om de gedragingen en prestaties van anderen te verklaren op basis van hun persoonlijke eigenschappen en niet bijvoorbeeld op basis van de omgeving en omstandigheden waarin ze zich bevinden. Dit kan ervoor zorgen dat mensen de resultaten van het medewerkersonderzoek te snel toerekenen aan persoonlijke eigenschappen van medewerkers, in plaats van rekening te houden met andere factoren die van invloed zijn op de oordelen of meningen in de rapportage.

Ingroup bias

De ingroup bias houdt in dat mensen de neiging hebben om hun eigen groep of team beter te beoordelen dan andere groepen of teams.

Illusion of objectivity bias

Misschien wel de meest sturende bias is de illusion of objectivity bias. Deze bias verwijst naar de neiging van mensen om te geloven dat objectieve feiten worden gerapporteerd, zelfs als die informatie subjectief is. We hebben daarbij ook nog eens de neiging om onszelf te zien als meer objectief, meer evenwichtig en minder bevooroordeeld dan we werkelijk zijn. De resultaten in de rapportage zijn geen feiten maar meningen en oordelen.

En nu?

Hoe kan je zo goed mogelijk ontsnappen aan de hierboven genoemde vooroordelen en overtuigingen bij het lezen van de rapportage?

We raden je aan om na het onderzoek met jullie medewerkers te onderzoeken waar hun meningen en oordelen in het onderzoeksrapport vandaan komen.

Dus, samen ontdekken wat zij precies meemaken in het dagelijkse werk waardoor zij bepaalde oordelen hebben ‘vastgezet’ over de samenwerking, over de duidelijkheid van doelen, et cetera.

Hulp nodig?

Het is ons dagelijks werk om met medewerkers en leidinggevenden te onderzoeken wat de resultaten in de rapportage kunnen betekenen.

Wil je hulp? Zoek je naar mogelijkheden om niet vast te lopen met alle verklaringen, interpretaties en vooroordelen die sommige leidinggevenden of MT leden hebben?

Voorkom dat na het MTO iedereen meteen allerlei oplossingen op tafel gooit. De kans is levensgroot dat die oplossingen gebaseerd zijn op de vooroordelen en de persoonlijke bias van leidinggevenden. Lees bijvoorbeeld over het vergroten van het probleemoplossend vermogen in de organisatie dit blog artikel of wat we kunnen doen tijdens de opvolging van een medewerkersonderzoek.

Wil je voorkomen dat de opvolging van jouw MTO vastloopt omdat de leidinggevenden en MT leden onbedoeld vast blijven zitten in hun overtuigingen over wat de resultaten betekenen?

Laat het ons hieronder weten.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven