Over de respons op jouw medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkersonderzoek is een waardevol managementinstrument om bijvoorbeeld de tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers te beoordelen en gebieden op te sporen die voor verbetering vatbaar zijn.

Het is natuurlijk wel zo prettig als het medewerkersonderzoek een goede respons oplevert.

Medewerkers nemen om verschillende redenen deel aan een medewerkersonderzoek.

Wat zijn nu eigenlijk de motieven voor medewerkers om mee te doen aan een medewerkersonderzoek? Wat drijft hen om tijd en aandacht te besteden aan het beantwoorden van de vragen in de vragenlijst? Wat zorgt voor een goede respons?

Een goede respons op een medewerkersonderzoek hangt af van onder andere:

 • Sommige medewerkers zijn ervan overtuigd dat hun mening ertoe doet en kiezen ervoor deel te nemen om hun stem te laten horen.
 • Andere medewerkers hebben misschien niet de tijd of de informatie die nodig is om de enquête in te vullen, maar nemen toch de tijd om het te proberen.
 • Weer anderen zijn misschien geïnteresseerd in de onderwerpen van de enquête of zijn bereid anoniem of openhartig hun mening te geven.
 • En veel medewerkers waarderen de kans op feedback en vertrouwen erop dat hun antwoorden vertrouwelijk blijven.

Ongeacht de reden waarom ze reageren, biedt een medewerkersonderzoek waardevolle inzichten in de tevredenheid van medewerkers en stellen ze gebieden vast die voor verbetering vatbaar zijn.

Sommige medewerkers doen niet mee: non-respons

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van non-respons bij medewerkersonderzoek:

 • Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat hun mening er niet toe doet en er daarom voor kiezen om niet deel te nemen.
 • Medewerkers hebben misschien niet de tijd of de informatie die nodig is om de enquête in te vullen.
 • De interne communicatie over het onderzoek was onduidelijk of is misschien helemaal niet ontvangen.
 • Medewerkers zijn misschien niet geïnteresseerd in de onderwerpen van de enquête.
 • Medewerkers kunnen terughoudend zijn om anoniem of openhartig hun mening te geven.
 • Medewerkers weten misschien niet hoe ze de enquête moeten invullen of waarvoor de resultaten zullen worden gebruikt.
 • De vragenlijst kan te lang of te ingewikkeld zijn, of het kan moeilijk zijn de vragen te begrijpen.
 • De vragenlijst is misschien niet relevant voor het werk dat de medewerkers doen.
 • Medewerkers vertrouwen er misschien niet op dat hun antwoorden vertrouwelijk blijven.

Wat kan je zoal doen om een goede respons te realiseren?

 • Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de enquête en begrijpen waarom hun deelname belangrijk is.
 • Zorg voor een vragenlijst met focus die gemakkelijk is in te vullen.
 • Zorg dat de vragen relevant zijn voor het werk dat de medewerkers doen.
 • Respecteer de tijd en privacy van de medewerkers door ervoor te zorgen dat de enquête vertrouwelijk is.
 • Communiceer duidelijk over hoe en wanneer de enquête gebruikt zal worden en waarvoor de resultaten gebruikt zullen worden.

Steekproefcalculator

Neem ook even een kijkje op onze steekproefcalculator. Daar kan je uitrekenen welke respons een betrouwbaar beeld geeft.

Scroll naar boven