Hoe belangrijk is werkgeluk

Wat is werkgeluk en hoe belangrijk is het?

Werkgeluk is het algemene gevoel van geluk en welzijn dat medewerkers ervaren op het werk. Lees hieronder wat het inhoudt, hoe je het kan meten en welke voordelen er aan verbonden zijn.

Kan je werkgeluk meten?

Ja, dat kan. Door vragen te stellen over hoe tevreden en betrokken medewerkers zijn bij hun werk. En natuurlijk over hoe gelukkig ze zijn met hun werk-privé balans en hoe ze zich voelen in hun werk.

 • Realiseer je dat werkgeluk niet alleen iets is dat individuele medewerkers ervaren. Het is ook iets dat een grote impact kan hebben op de organisatie als geheel. Als medewerkers gelukkig zijn op het werk, zullen ze waarschijnlijk productiever zijn en langer bij de organisatie blijven.
 • Werkgeluk is belangrijk omdat het een indicator is voor de algehele tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers bij hun werk. Als medewerkers gelukkig zijn op het werk, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. En zullen ze waarschijnlijk beter presteren. Dit kan leiden tot betere resultaten voor de organisatie en een betere werkomgeving voor medewerkers.
 • Het is ook belangrijk om te beseffen dat er niet alleen maar voordelen zijn voor de organisatie. Gelukkige medewerkers ervaren een betere werk-privé balans. Dit zal leiden tot een betere kwaliteit van leven. Het kan helpen om stress en burn-out te voorkomen en om de algehele gezondheid en welzijn van medewerkers te verbeteren.
 • Daarnaast kan het helpen om stress en burn-out te voorkomen. Gelukkige medewerkers hebben een betere werk-privé balans.

Vijf misverstanden

Er bestaan veel misverstanden over werkgeluk. Hieronder noemen we er vijf:

 • Werkgeluk is niet hetzelfde als tevredenheid: hoewel tevredenheid en werkgeluk vaak samen gaan, zijn ze niet hetzelfde. Tevredenheid is meer gericht op het ervaren van tevredenheid over specifieke aspecten van het werk, zoals salaris en werkomstandigheden. Werkgeluk, daarentegen, is gericht op het ervaren van positief welzijn en betrokkenheid op het werk. Werkgeluk kan dus ook bestaan in een werkomgeving waar niet alle aspecten perfect zijn.
 • Werkgeluk is niet eenmalig: werkgeluk is geen eenmalig iets dat medewerkers kunnen ervaren en dan weer vergeten. Het is een continu proces op verschillende momenten en situaties op het werk. Het is belangrijk dat organisaties zich richten op het behouden en vergroten van werkgeluk bij medewerkers, in plaats van het als een eenmalig iets te zien.
 • Werkgeluk is niet iets wat medewerkers zelf moeten oplossen: werkgeluk is iets waar organisaties en leiders een belangrijke rol in kunnen spelen. Organisaties en leiders kunnen bijvoorbeeld investeren in de ontwikkeling van medewerkers, het bieden van flexibele werkomstandigheden en het aanbieden van tegemoetkomingen en vergoedingen.
 • Werkgeluk is niet iets wat alleen kan worden ervaren door middel van grote veranderingen: werkgeluk kan worden ervaren door zowel grote als kleine veranderingen. Grote veranderingen, zoals het veranderen van functie of werkomgeving, kunnen zeker bijdragen aan werkgeluk. Maar ook kleine veranderingen, zoals het aanbieden van flexibele werktijden of het organiseren van teambuilding events, kunnen bijdragen aan werkgeluk.
 • Werkgeluk is niet iets wat alleen kan worden ervaren door middel van werk: hoewel werk een belangrijk onderdeel is van het leven van de meeste mensen, is werkgeluk niet alleen iets dat kan worden ervaren op het werk. Werkgeluk kan ook worden ervaren buiten het werk, zoals in sociale activiteiten en hobby’s. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat werkgeluk niet alleen afhankelijk is van het werk zelf, maar ook van de omgeving en de activiteiten buiten het werk.

Wat zijn de financiële opbrengsten?

De financiële opbrengsten van werkgeluk kunnen groot zijn voor organisaties. Als medewerkers gelukkig zijn op het werk, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Ook zullen ze waarschijnlijk beter presteren en langer bij de organisatie blijven. Dit kan leiden tot betere resultaten voor de organisatie, zoals hogere productiviteit, een lager personeelsverloop en een betere reputatie.

Daarnaast kan een gelukkige werkomgeving ook leiden tot lagere verzuimkosten. Omdat medewerkers minder vaak ziek zijn en langer bij de organisatie zullen blijven. Dit kan helpen om medewerkers te behouden en te voorkomen dat ze naar andere werkgevers overstappen. Dit kan leiden tot lagere wervings- en opleidingskosten.

Ook kan een organisatie die bekend staat als een goede werkgever ook aantrekkelijker zijn voor toekomstige werknemers. En dat kan leiden tot een grotere pool van kandidaten bij wervingsprocedures. Hiermee ontstaan kansen om de beste medewerkers aan te trekken en te behouden.

Welke investeringen helpen bij het omarmen van werkgeluk als bedrijfsbeleid?

De volgende investeringen helpen mee om medewerkers werkgeluk te laten ervaren.

 • Ten eerste is het belangrijk om te investeren in een positieve en betrokken werkcultuur. Dit kan bijvoorbeeld door het luisteren naar de feedback van medewerkers en actie te ondernemen op basis van hun suggesties en ideeën. Dit kan helpen om een open en inclusieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.
 • Daarnaast is het ook belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en het ondersteunen van persoonlijke en professionele groei. Door medewerkers te helpen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren, kan een organisatie ervoor zorgen dat medewerkers zich betrokken en gemotiveerd voelen op het werk.
 • Ten slotte is het belangrijk om te investeren in goede arbeidsvoorwaarden en een goede werk-privé balans. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele werktijden, een concurrerend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Door deze dingen te doen, kan een organisatie ervoor zorgen dat medewerkers zich gelukkig en tevreden voelen op het werk en dat ze een goede balans ervaren tussen werk en privé.

Wat zijn veelgemaakte fouten bij het introduceren van werkgeluk in het beleid van de organisatie

Veelgemaakte (denk) fouten bij het introduceren van werkgeluk in het beleid van een organisatie:

 • Ten eerste is het belangrijk om te beseffen dat werkgeluk niet alleen afhangt van de organisatie, maar ook van individuele medewerkers. Sommige organisaties kijken alleen naar de factoren die zij zelf kunnen beïnvloeden, zoals werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden maar vergeten dat medewerkers ook hun eigen bijdrage kunnen leveren aan hun werkgeluk.
 • Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar de feedback van medewerkers en actie te ondernemen op basis van hun suggesties en ideeën. Sommige organisaties introduceren werkgeluk beleid zonder eerst te luisteren naar hun medewerkers en komen zo met initiatieven die niet aansluiten bij de behoeften en wensen van medewerkers.
 • Ook is het belangrijk om te beseffen dat werkgeluk niet alleen een korte-termijn doel is, maar een blijvend proces. Sommige organisaties introduceren werkgeluk beleid met een beperkte tijdsduur, zoals een paar weken of maanden, en vergeten dat werkgeluk een continu proces is dat voortdurend aandacht en onderhoud verdient.

Hoe kunnen HR-professionals hun eigen MT of leidinggevenden overtuigen van het belang van werkgeluk?

HR-professionals kunnen het nodige doen om hun eigen leidinggevenden en/of MT-collega’s te overtuigen van het nut van werkgeluk.

 • Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken dat werkgeluk niet alleen goed is voor medewerkers, maar ook voor de organisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe werkgeluk kan leiden tot hogere productiviteit, lagere werknemersverloop en lagere verzuimkosten. Dit kan helpen om de businesscase voor werkgeluk te ondersteunen.
 • Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat werkgeluk een continu proces is dat voortdurend aandacht en onderhoud verdient. HR-professionals kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe werkgeluk-beleid kan worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie, zoals door het opnemen van werkgeluk in 1-op-1 gesprekken en het organiseren van activiteiten gericht op werkgeluk.
 • HR-professionals kunnen laten zien hoe medewerkers zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen werkgeluk, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van positieve werkhoudingen en het aangaan van ondersteuning en feedback van collega’s en leidinggevenden.

Wat zijn voorbeelden van bekende organisaties?

Er zijn veel organisaties die werkgeluk hebben geïncorporeerd in hun beleid en werkwijzen.

 • Een bekend voorbeeld hiervan is Google, dat bekendstaat om zijn innovatieve werkomgeving en focus op het geluk van medewerkers. Google biedt bijvoorbeeld medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten gericht op werkgeluk, zoals sporten, meditatie en sociale activiteiten. Dit draagt bij aan een positieve en betrokken werkcultuur binnen het bedrijf.
 • Een ander voorbeeld is Patagonia, een outdoor kledingbedrijf dat bekendstaat om zijn commitment aan duurzaamheid en werkgeluk. Patagonia biedt bijvoorbeeld medewerkers de mogelijkheid om flexibele werktijden en werklocaties te kiezen, wat kan bijdragen aan een goede werk-privé balans en werkgeluk. Patagonia is ook bekend om het aanbieden van medewerkersvergoedingen, zoals gratis maaltijden en vervoer, wat kan bijdragen aan een positieve werkomgeving en werkgeluk.

Southwest Airlines: deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is bekend om zijn focus op werkgeluk en medewerkertevredenheid. Southwest Airlines biedt bijvoorbeeld medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten gericht op werkgeluk, zoals teambuilding events en sociale activiteiten.

Ben & Jerry’s: deze Amerikaanse ijsfabrikant is bekend om zijn commitment aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkgeluk. Ben & Jerry’s biedt bijvoorbeeld medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende duurzame initiatieven, zoals het planten van bomen en het verminderen van afval. Dit kan bijdragen aan een positief gevoel van welzijn en werkgeluk onder medewerkers. Ben & Jerry’s is ook bekend om het aanbieden van uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde, zoals gratis ijs en fitnessfaciliteiten.

Wat zijn eventuele nadelen?

Hoewel er veel voordelen zijn, kleven er ook potentiële nadelen en/of risico’s aan het introduceren van werkgeluk op de werkvloer.

 • Financiële kosten: het introduceren van werkgeluk als bedrijfsbeleid kan gepaard gaan met financiële kosten. Bijvoorbeeld, het organiseren van teambuilding events, het aanbieden van medewerkersvergoedingen of het implementeren van flexibele werktijden kan kosten met zich meebrengen voor de organisatie.
 • Verwachtingen en druk: het introduceren van werkgeluk als bedrijfsbeleid kan ook leiden tot verwachtingen en druk bij medewerkers. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld verwachten dat ze altijd gelukkig zijn op het werk, wat paradoxaal genoeg kan leiden tot druk en stress als dit niet het geval is. Wat weer kan leiden tot ontevredenheid en negatieve gevoelens bij medewerkers.
 • Veranderingsweerstand: het introduceren van werkgeluk als bedrijfsbeleid kan ook leiden tot veranderingsweerstand bij medewerkers. Medewerkers kunnen weerstand hebben tegen veranderingen in de werkomgeving of werkwijzen die nodig zijn om werkgeluk te bevorderen.
 • Miscommunicatie en onduidelijkheid: het introduceren van werkgeluk als bedrijfsbeleid kan ook leiden tot miscommunicatie en onduidelijkheid. Bijvoorbeeld, als het beleid niet duidelijk is of niet goed wordt gecommuniceerd naar medewerkers kan dit leiden tot verwarring en onduidelijkheid over wat er van medewerkers wordt verwacht. Met mogelijkerwijs frustratie en ontevredenheid tot gevolg, wat tegenovergesteld is aan het doel van werkgeluk als bedrijfsbeleid.

Hoe kan werkgeluk worden verbeterd?

Er zijn verschillende manieren om geluk op de werkplek te verbeteren.

 • Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibele werktijden, het bieden van goede werk-privé balans en het ondersteunen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is ook belangrijk om te luisteren naar de feedback van medewerkers en om actie te ondernemen op basis van hun suggesties en ideeën. Dit kan helpen om een werkcultuur te creëren waarin medewerkers zich gelukkig en gerespecteerd voelen.
 • Bied medewerkers voldoende ondersteuning en begeleiding om hun werk goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld door middel van coaching en mentoring.
 • Bied medewerkers de mogelijkheid om hun ideeën en meningen te uiten en deze te delen met anderen.
 • Zorg voor een goede werkrelatie tussen medewerkers en leidinggevenden door middel van regelmatig overleg en feedback.
 • Zorg voor duidelijke doelen en verwachtingen zodat medewerkers weten wat van hen wordt verwacht en hoe ze bijdragen aan de doelen van de organisatie.
 • Medewerkers kunnen zelf bijdragen aan hun eigen werkgeluk door bijvoorbeeld hun werk-privé balans te bewaken, gezonde gewoontes te ontwikkelen en te investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Ben je benieuwd geworden en wil je weten hoe het met de geluksbeleving in jouw organisatie staat? Lees hier meer over manieren waarop we dat kunnen onderzoeken.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven