Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Onlangs waren we in het kader van een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij een zeer succesvol en snel groeiend Nederlands bedrijf.

Het is voor ons gebruikelijk om gesprekken te voeren met groepjes leidinggevenden en medewerkers in de voorbereidingsfase van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zo ook bij dit bedrijf.

Eén van de eerste vragen die ik de medewerkers stelde was: ‘Wat maakt het leuk om hier te werken?’ De antwoorden die ik kreeg in elk van de groepen leken opvallend veel op elkaar.

‘Je krijgt veel verantwoordelijkheid, je hoeft niet echt verantwoordelijkheid af te leggen, je krijgt hier heel veel kansen om jezelf te ontwikkelen, er is veel vrijheid, je kunt je ideeën hier kwijt, je krijgt veel vertrouwen, je krijgt hier de ruimte om met ideeën te komen, als je een goed idee hebt dan kun je dat ook gewoon uitvoeren.’

Wat een verademing! Dat was wel even wat anders dan wat ik tijdens en na een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij andere bedrijven hoor. Veel van die bedrijven bevinden zich in de aanloop naar bezuinigingen of reorganisaties, anderen zitten er al midden in.

Bij deze bedrijven hoor ik managers en directieleden heel vaak verzuchten dat medewerkers wel eens wat meer initiatieven mogen nemen, meer hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen en ook gewoon harder zouden moeten werken.

Je begrijpt dat mijn interesse meteen gewekt was. ‘Wat doet dat met je als je veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgt?’ was één van mijn vervolgvragen. ‘Het werk of het project waar je aan werkt wordt heel erg van jezelf, je raakt er heel erg bij betrokken. En omdat je echt verantwoordelijkheid krijgt ga je daar ook heel verantwoordingsvol mee om.’

‘En hoe weet je welke initiatieven je hier wel of niet kunt nemen?’ ‘We stemmen onderling veel af met collega’s en leidinggevenden. Maar we hebben ook wel heel duidelijk een eigen cultuur en vanzelfsprekendheiden die heel erg helpen om te bepalen of jouw idee wel of niet past.’

‘Dat is interessant’ zei ik. ‘En als ik het omdraai en zeg: medewerkers die weinig of geen plannetjes maken of zelf initiatieven starten, krijgen waarschijnlijk weinig verantwoordelijkheid…. wat zeggen jullie dan?’

Het antwoord was kort en zelfverzekerd: ‘Ja, waarschijnlijk wel…’

Scroll naar boven