Motivatie van medewerkers

Het komt niet zelden voor dat medewerkers ons tijdens interviews in het kader van een medewerkerstevredenheidsonderzoek influisteren dat er ‘echt een angstcultuur heerst op de werkvloer’. Wat houdt dat nou precies in? En wat zijn de gevolgen voor individuele medewerkers en voor de organisatie in haar geheel? Kan dat ook anders?

Medewerkers op de werkvloer vertonen een bepaald gedrag. Gedrag is altijd gebaseerd op een drijfveer. Grofweg kunnen we twee drijfveren onderscheiden die het gedrag van medewerkers op de werkvloer bepalen.

1. Angst: Een negatieve consequentie voorkomen
2. Creatie: Een positieve consequentie realiseren

De angstdrijfveer

Bij een ‘angstcultuur’ is de angstdrijfveer leidend voor het gedrag. Medewerkers zijn voornamelijk bezig met negatieve consequenties voorkomen. Dit gedrag is altijd reactief.

Een concreet voorbeeld: Bij een werkoverleg vraagt de manager wat de medewerkers van de nieuwe plannen vinden. Nul reactie. Niemand durft iets te zeggen.

De drijfveer voor dit gedrag, terecht of onterecht, is angst. Bijvoorbeeld angst om ‘iets verkeerds te zeggen’  of angst om ‘ergens op afgerekend te worden’. De omgeving wordt als onveilig ervaren en steeds minder medewerkers steken nog hun hoofd boven het maaiveld uit.

Zonder angstdrijfveer kunnen mensen niet overleven. Ook op de werkvloer kan angst in bepaalde situaties effectief en nodig zijn. Het houdt mensen scherp. Maar wanneer medewerkers continu angst ervaren, dan zal dit hun prestaties en hun werkplezier drastisch beïnvloeden. Zij staan voortdurend onder druk, zijn alleen maar bezig zaken te vermijden en nemen steeds minder initiatief om nieuwe dingen te ondernemen. Op de lange termijn kan angst dus verlammend werken en grote gevolgen hebben voor individuele medewerkers (bijv. burnout) en voor de bedrijfsprestaties.

De creatiedrijfveer

De tweede drijfveer voor gedrag is ‘creatie’. In tegenstelling tot angst is creatie geen reactie op iets, maar juist  proactief. Het gaat erom om een positieve consequentie te realiseren.

Hetzelfde voorbeeld: Bij een werkoverleg vraagt de manager wat de medewerkers van de nieuwe plannen vinden. Er ontstaat een discussie over de plannen, medewerkers geven hun mening en dragen verbeterpunten aan. Resultaat van het overleg is een aangescherpt plan waar iedereen zijn steentje aan bijgedragen heeft en een groep medewerkers die gemotiveerd is aan de slag te gaan met ‘hun plan’.

De creatiedrijfveer wordt hier aangesproken. Medewerkers voelen zich hier veilig en willen graag aan de slag om een doel te bereiken. In tegenstelling tot bij de angstdrijfveer, is bij de creatiedrijfveer de weg er naar toe al leuk. Het werken aan een doel geeft natuurlijk veel meer voldoening dan het vermijden van een consequentie.

Medewerkers waarvan het gedrag grotendeels bepaald wordt door de creatiedrijfveer leveren beduidend betere prestaties. Ze zijn productiever en gemotiveerder, ze komen zelf met ideeën en initiatieven, ze beleven meer plezier aan hun werk en ze zijn goed voor de onderlinge samenwerking en de sfeer op de werkvloer.

De uitdaging voor leidinggevenden

Om medewerkers en de organisatie in zijn geheel optimaal te laten presteren, zou de creatiedrijfveer leidend moeten zijn. Het mobiliseren van de creatiedrijfveer wordt door veel leidinggevenden als moeilijk ervaren. Het is een vaardigheid die ontwikkeld moet worden.

Door vertrouwen te geven en bepaalde verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen, gaat de creatiedrijfveer de boventoon voeren. De sleutel ligt in het serieus nemen van je medewerkers. Neem de angst weg door verschillende lagen in de organisatie met elkaar te verbinden, door gebruik te maken van de kennis en ervaring van je medewerkers en door initiatieven van onder uit de organisatie aan te moedigen.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram B
Bahram B
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven