Wat is DEI&B?

DEI&B staat voor Diversity, Equity, Inclusion en Belonging. In het Nederlands:

 • Diversiteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Inclusie en
 • Erbij horen

DEI&B verwijst naar het idee dat iedereen zich welkom moet voelen in een organisatie en gelijke kansen moet hebben om te slagen. Dit houdt in dat werknemers met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn op de werkplek, en dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen.

DEI&B omvat ook het creëren van een omgeving waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld en de kans krijgt zijn of haar stem te laten horen.

Waarom is DEI&B belangrijk?

DEI&B is belangrijk omdat het helpt een werkplek te creëeren waar iedereen welkom is en de kans krijgt om te slagen. Het zorgt er ook voor dat werknemers met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn op de werkplek, wat kan leiden tot meer innovatie en productiviteit. Inclusieve organisaties hebben ook een positieve werkcultuur, wat de tevredenheid en het behoud van werknemers kan verbeteren.

Wat gaat DEI&B precies over?

 • Diversiteit is één van de vier sleutelbegrippen binnen DEI&B en verwijst naar de verscheidenheid aan verschillende achtergronden waaruit medewerkers kunnen komen. Hieronder vallen zaken als etniciteit, cultuur, religie, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid en sociaal-economische status. Diversiteit is belangrijk omdat het organisaties kan helpen hun klanten of cliënten beter te begrijpen en tegemoet te komen. Als iedereen een andere achtergrond heeft, kunnen ze hun perspectieven delen en een innovatievere en productievere werkplek creëren. Organisaties die continu aandacht hebben voor diversiteit laten zelfs betere financiële resultaten zien.
 • Gelijkwaardigheid (Equity) verwijst naar het idee dat iedereen eerlijk moet worden behandeld, gelijke kansen op succes moet hebben en toegang heeft tot alle (hulp) middelen die nodig zijn om aan dezelfde doelen te werken. Gelijkwaardigheid houdt daarbij ook in dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld en de kans krijgt zijn stem te laten horen. Rechtvaardigheid kan overigens leiden tot meer innovatie en productiviteit.
 • Inclusie is het creëren van een omgeving waarin iedereen welkom is en de kans krijgt om hun stem te laten horen en eenzelfde aandeel heeft in besluitvorming. Inclusieve organisaties hebben ook een positieve werkcultuur, wat de tevredenheid en het behoud van werknemers kan verbeteren.
 • Erbij horen (belonging) verwijst naar het gevoel deel uit te maken van een groep of gemeenschap. Het houdt in dat je je verbonden voelt met anderen en dat je je door hen geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Erbij horen is belangrijk omdat het mensen helpt zich verbonden te voelen met anderen en hun gevoel van welzijn kan verbeteren.

DEI&B onderzoeken met een medewerkersonderzoek?

Enquêtes onder werknemers zijn een goede manier voor HR afdelingen om de effectiviteit van DEI&B-initiatieven en -beleid te onderzoeken. Ze helpen enerzijds vaststellen op welke gebieden zij hun inspanningen moeten richten en kunnen anderzijds werknemers helpen zich gehoord en gewaardeerd te voelen.

Bij het ontwerpen van een medewerkersonderzoek is het belangrijk het volgende in gedachten te houden:

 • De vragen moeten relevant zijn voor DEI&B en moeten meten hoe goed de organisatie het doet op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en erbij horen.
 • De vragen moeten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • De vragen moeten onbevooroordeeld en niet-oordelend zijn.
 • De vragen moeten uiteraard relevant zijn voor alle werknemers, ongeacht hun achtergrond of positie binnen de organisatie.
 • De enquête moet anoniem zijn, zodat werknemers zich op hun gemak voelen om eerlijk te antwoorden.

AVG en DEI&B

Een maatwerk medewerkersonderzoek biedt allerlei mogelijkheden om onder medewerkers feedback te verzamelen over DEI&B. De AVG biedt ruimte om gegevens over zogeheten speciale categorieën persoonsgegevens te verwerken, onder voorwaarde dat medewerkers daar expliciet toestemming voor geven. Dat is dus een nadrukkelijk aandachtspunt.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram B
Bahram B
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven