Wat is DEI&B?

DEI&B staat voor Diversity, Equity, Inclusion en Belonging. In het Nederlands:

 • Diversiteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Inclusie en
 • Erbij horen

DEI&B verwijst naar het idee dat iedereen zich welkom moet voelen in een organisatie en gelijke kansen moet hebben om te slagen. Dit houdt in dat werknemers met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn op de werkplek, en dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen.

DEI&B omvat ook het creëren van een omgeving waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld en de kans krijgt zijn of haar stem te laten horen.

Waarom is DEI&B belangrijk?

DEI&B is belangrijk omdat het helpt een werkplek te creëeren waar iedereen welkom is en de kans krijgt om te slagen. Het zorgt er ook voor dat werknemers met verschillende achtergronden vertegenwoordigd zijn op de werkplek, wat kan leiden tot meer innovatie en productiviteit. Inclusieve organisaties hebben ook een positieve werkcultuur, wat de tevredenheid en het behoud van werknemers kan verbeteren.

Wat gaat DEI&B precies over?

 • Diversiteit is één van de vier sleutelbegrippen binnen DEI&B en verwijst naar de verscheidenheid aan verschillende achtergronden waaruit medewerkers kunnen komen. Hieronder vallen zaken als etniciteit, cultuur, religie, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid en sociaal-economische status. Diversiteit is belangrijk omdat het organisaties kan helpen hun klanten of cliënten beter te begrijpen en tegemoet te komen. Als iedereen een andere achtergrond heeft, kunnen ze hun perspectieven delen en een innovatievere en productievere werkplek creëren. Organisaties die continu aandacht hebben voor diversiteit laten zelfs betere financiële resultaten zien.
 • Gelijkwaardigheid (Equity) verwijst naar het idee dat iedereen eerlijk moet worden behandeld, gelijke kansen op succes moet hebben en toegang heeft tot alle (hulp) middelen die nodig zijn om aan dezelfde doelen te werken. Gelijkwaardigheid houdt daarbij ook in dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld en de kans krijgt zijn stem te laten horen. Rechtvaardigheid kan overigens leiden tot meer innovatie en productiviteit.
 • Inclusie is het creëren van een omgeving waarin iedereen welkom is en de kans krijgt om hun stem te laten horen en eenzelfde aandeel heeft in besluitvorming. Inclusieve organisaties hebben ook een positieve werkcultuur, wat de tevredenheid en het behoud van werknemers kan verbeteren.
 • Erbij horen (belonging) verwijst naar het gevoel deel uit te maken van een groep of gemeenschap. Het houdt in dat je je verbonden voelt met anderen en dat je je door hen geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Erbij horen is belangrijk omdat het mensen helpt zich verbonden te voelen met anderen en hun gevoel van welzijn kan verbeteren.

DEI&B onderzoeken met een medewerkersonderzoek?

Enquêtes onder werknemers zijn een goede manier voor HR afdelingen om de effectiviteit van DEI&B-initiatieven en -beleid te onderzoeken. Ze helpen enerzijds vaststellen op welke gebieden zij hun inspanningen moeten richten en kunnen anderzijds werknemers helpen zich gehoord en gewaardeerd te voelen.

Bij het ontwerpen van een medewerkersonderzoek is het belangrijk het volgende in gedachten te houden:

 • De vragen moeten relevant zijn voor DEI&B en moeten meten hoe goed de organisatie het doet op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie en erbij horen.
 • De vragen moeten duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • De vragen moeten onbevooroordeeld en niet-oordelend zijn.
 • De vragen moeten uiteraard relevant zijn voor alle werknemers, ongeacht hun achtergrond of positie binnen de organisatie.
 • De enquête moet anoniem zijn, zodat werknemers zich op hun gemak voelen om eerlijk te antwoorden.

AVG en DEI&B

Een maatwerk medewerkersonderzoek biedt allerlei mogelijkheden om onder medewerkers feedback te verzamelen over DEI&B. De AVG biedt ruimte om gegevens over zogeheten speciale categorieën persoonsgegevens te verwerken, onder voorwaarde dat medewerkers daar expliciet toestemming voor geven. Dat is dus een nadrukkelijk aandachtspunt.

Scroll naar boven