De relatie tussen waarden en bevlogenheid

Over jouw waarden en jouw bevlogenheid

Wil je eens een gebeurtenis, project of opdracht op je werk in gedachten nemen waarbij jij bezieling en bevlogenheid hebt ervaren…. ?

Wat maakte dat jij op dat moment zo graag deed wat je deed? Wat veroorzaakte bij jou die bevlogenheid? En wat zorgde ervoor dat jij ‘die extra mile’ ging?

De kans is klein dat jouw bevlogenheid is ontstaan door gedetailleerde procedurebeschrijvingen of de uitgeschreven werkinstructies die je hebt gekregen. Om nog maar te zwijgen van de doelstelling om ieder kwartaal winst te genereren. Daarvoor sta jij ’s ochtends niet in de file naar je werk.

De kans is groot dat jouw bevlogenheid of bezieling te maken had met ‘het waarom’. Ongetwijfeld kon je dat wat voor jou als individu belangrijk is kwijt in je werkzaamheden. Hoogstwaarschijnlijk kon je datgene waar jij persoonlijk veel waarde aan hecht aan de dag leggen in je werk.

Jouw waarden zijn je morele doelen of idealen. Ze staan voor dat wat je het liefste nastreeft, wat je belangrijk vindt en wat jou motiveert. Jouw waarden worden zichtbaar in jouw gedrag, ze hebben een emotionele lading in zich: ‘daar ga je voor’. Het kost je geen moeite, het geeft juist energie.

Mensen willen het liefste in overeenstemming met hun persoonlijke waarden leven. Als bijvoorbeeld creativiteit of eerlijkheid hen drijft, zullen zij dat in zoveel mogelijk situaties nastreven. Als zij datgene wat voor hen belangrijk is terugvinden in hun werk zal dat grote voldoening geven en de kwaliteit en opbrengsten van hun werk vergroten.

Persoonlijke waarden en organisatiecultuur

Veel organisaties hopen winst te maken door zich te concentreren op het ‘wat’: de producten of de diensten die klanten geleverd krijgen. Ook is er vaak veel aandacht voor het ‘hoe’: procedures, gedragscodes en gedetailleerde werkinstructies.

Echter, het is de organisatiecultuur die bepaalt hoe medewerkers zich gedragen: zowel onderling als met mensen buiten de organisatie.

Wanneer er overeenstemming is tussen de organisatiewaarden en de persoonlijke waarden van medewerkers dan heeft dat een positief effect op de financiële prestaties van de organisatie. Om die reden besteden succesvolle organisaties bewust veel aandacht aan hun organisatiecultuur.

Een op waarden gebaseerde cultuur trekt getalenteerde mensen aan, vergroot de betrokkenheid van medewerkers en vermindert ongewenst personeelsverloop.

Beperkende cultuurwaarden

Ook de volgende categorie waarden komt veelvuldig voor in organisaties: overmatige controle, micromanagement, verwijten, manipulatie, bureaucratie of verwarring. Het zijn beperkende cultuurwaarden die regelmatig genoemd worden in cultuuronderzoek.

Deze beperkende cultuurwaarden veroorzaken mogelijk verwijdering, twijfel en wantrouwen. Ze zorgen ervoor dat mensen zich ongemakkelijk en gestrest voelen. Beperkende waarden voorkomen ook nog eens persoonlijke groei en leiden tot vervreemding.

Beperkende cultuurwaarden vormen barrières voor goede service aan klanten, voldoende financiële prestaties, productiviteit et cetera. Ze voorkomen gegarandeerd dat ‘hogere’ doelen of ambities gerealiseerd kunnen worden zoals ‘vanuit een gezamenlijke missie werken’, ‘succesvolle externe partnerships ontwikkelen’ et cetera.


Actief werken aan cultuurwaarden

Geen werkinstructie, protocol of gedragsregel zal helpen om jouw organisatie duurzaam te laten groeien en floreren. Een missie of visie alleen zijn niet voldoende. Het is belangrijk om actief aan jouw organisatiecultuur te werken om zo in de toekomst het verschil te kunnen blijven maken.

Lees hier meer over het in beeld brengen van individuele waarden van medewerkers, van de bestaande en gewenste organisatiecultuur.

Scroll naar boven