Vrijwillig versus onvrijwillig personeelsverloop

Dat medewerkers de organisatie waar ze werken vroeg of laat verlaten staat buiten kijf. Soms vrijwillig maar soms ook niet …

Met vrijwillig verloop wordt gedoeld op die situatie waarin een medewerker uit eigen initiatief het dienstverband beëindigt en het bedrijf verlaat. Op het eerste gezicht een duidelijke definitie, hoewel er wel een vraagteken gezet kan worden bij deze omschrijving. De vraag is bijvoorbeeld hoe vrijwillig het vertrek is en of er misschien niet toch sprake is van een door het bedrijf zelf veroorzaakt of in de hand gewerkt besluit. Veelal is deze definitie niet toereikend om echt de vinger te kunnen leggen op de feitelijke problematiek.
Als medewerkers gedwongen worden om het bedrijf te verlaten is er sprake van onvrijwillig verloop.

Lees ook: Vermijdbaar versus onvermijdbaar verloop.

15585

BEN JE BENIEUWD NAAR ACTUELE  VERLOOPCIJFERS IN NEDERLAND?

klik HIER voor meer info

Personeelsverloop kost je enorm veel geld.
Scroll naar boven