Wat waren de trends m.b.t. onderzoek onder medewerkers?

Trend: Welk onderzoek werd wanneer hot?

Trend: medewerkertevredenheid in een historisch perspectief

Wat was wanneer eigenlijk de trend?

Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer de termen “medewerkertevredenheid”, “medewerkerbetrokkenheid”, “medewerkerbevlogenheid” en “werkgeluk” precies zijn geïntroduceerd, aangezien deze begrippen geleidelijk aan zijn ontwikkeld en hebben bijgedragen aan de groei van het onderzoeksveld van de arbeids- en organisatiepsychologie.

Hieronder geef ik een ruwe indicatie van de tijdsperiode waarin deze begrippen zijn geïntroduceerd:

Trend 1: medewerkertevredenheid

Het begrip “tevredenheid” is al lange tijd bestudeerd in de psychologie, maar de term “medewerkertevredenheid” werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1960 en 1970.

Trend 2: medewerkerbetrokkenheid

Het begrip “betrokkenheid” is ook al lange tijd bestudeerd in de psychologie, maar de term “medewerkerbetrokkenheid” begon meer in de jaren 1980 en 1990 in gebruik te komen.

Trend 3: Medewerkerbevlogenheid

De term “bevlogenheid” is een relatief nieuw begrip en werd voor het eerst gebruikt in de jaren 1990.

Trend 4: Werkgeluk

De term “werkgeluk” is ook relatief nieuw en werd voor het eerst gebruikt in de jaren 2000.

En er waren al zoveel namen voor een onderzoek!

Werkbeleving: Dit verwijst naar het gevoel dat mensen hebben over hun werk in zijn totaliteit, inclusief aspecten zoals tevredenheid, betrokkenheid, bevlogenheid en werkgeluk.
Werkplezier: Dit verwijst naar het gevoel dat mensen hebben dat ze plezier hebben in het werk dat ze doen.
Werkbalans: Dit verwijst naar het gevoel dat mensen hebben dat ze een goede balans hebben tussen werk en privéleven.

Wat volgt er nog?

Zal er na werkgeluk een nieuwe term of trend ontstaan? Tja, dat is moeilijk om te voorspellen. De onderstaande termen zijn al enige tijd in zwang:

Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe termen zullen worden geïntroduceerd die verwijzen naar andere aspecten van het werk en het werkleven, denk bijvoorbeeld aan:

Werkidentiteit

Werkidentiteit: Deze potentiële nieuwe trend verwijst naar het gevoel dat mensen hebben dat hun werk een belangrijk onderdeel is van hun identiteit en hun zelfbeeld.

Houd er rekening mee dat dit laatste voorbeeld speculatief is en dat het onwaarschijnlijk is dat er één specifieke term zal zijn die de komende jaren zal opkomen als opvolger van werkgeluk.

Het is waarschijnlijker dat er verschillende termen zullen zijn die verwijzen naar verschillende aspecten van het werk en het werkleven. Het is belangrijk om te onthouden dat het begrip “werkgeluk” nog steeds relevant is en dat het belangrijk is om naar een combinatie van verschillende aspecten van het werkleven te kijken om een volledig beeld te krijgen van hoe mensen zich voelen op het werk.

Ontwikkelingen breder op de arbeidsmarkt zullen ook van invloed zijn op onderzoek onder medewerkers.

Scroll naar boven