Nieuw organiseren

De laatste jaren is de druk op organisaties ontzettend toegenomen. Bedrijven moeten meer presteren met minder. De kosten moeten overal om laag en dan hebben organisaties ook nog eens te maken met steeds kritischer wordende klanten. De druk op medewerkers wordt vergroot. We zien veel organisatie ‘verkrampen’ en teruggrijpen op oude principes. Zaken worden weer strakker gestuurd, er vindt meer top-down besluitvorming plaats, de controle wordt vergroot, iedereen moet voldoen aan hardere eisen en medewerkers vrezen in toegenomen mate voor hun baan. Want wie weet lig jij er bij de volgende reorganisatie uit.

Tegelijkertijd zien we dat deze maatregelen niet het gewenste effect blijken te hebben, in tegendeel zelfs! De top-down aansturing en de toename van de controle leiden (vaak onbewust) tot verlamming en een afwachtende houding bij medewerkers. Het zorgt voor een afname van het werkplezier en voor een verhoogde kans op futloze en overspannen medewerkers.

In de jaren ‘80 was er ook sprake van een heftige economische crisis. Top-down aansturing, het uitoefenen van controle en het beschouwen van arbeiders als productiemiddel waren toen eerder regel dan uitzondering. Ten tijden van die crisis nam Ricardo Semler het verlies draaiende bedrijf van zijn vader over. Ricardo wilde het 180 graden anders doen dan zijn vader en zijn tijdgenoten. Hij wilde geen bedrijf runnen  waar medewerkers op hun tandvlees naar toe kwamen, waar ze ’s ochtend in de rij moesten staan voor de prikklok ter controle van hun uren en waar geen aanspraak werd gedaan op de creativiteit van de medewerkers

De transformatie van de werkplek

Ricardo Semler signaleerde dat mensen gebukt gingen onder het systeem  en de structuur. Dat gold niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor  de leidinggevenden en managers. Het kon volgens hem nooit de bedoeling van het leven zijn dat mensen dag in dag uit bezig zijn met iets wat ze niet leuk vinden, waar ze hun ideeën niet in kwijt kunnen en waar ze niet achter staan. Semler zag dat niemand hier baat bij had. De organisatie niet, de medewerkers niet en de maatschappij ook niet.

Hij stelde zichzelf de vraag: How do you change or remodel organizations so that they set people free to do what they really want to do?

Semler wilde de werkplek transformeren naar een plek waar medewerkers gelukkig en intrinsiek gemotiveerd zijn, waar ze doen wat ze willen doen en het gevoel hebben bij te dragen aan iets dat er toe doet.

Een tijdje terug verscheen in de serie ‘Tegenlicht’ de indrukwekkende en inspirerende documentaire ‘De kapitale kracht van geluk’. In deze uitzending vertelt Ricardo Semler hoe en waarom hij Semco omvormde van een bedrijf gerund op basis van militaire prestatiedruk naar een bedrijf gerund op basis van drie waarden: vertrouwen, openheid en liefde.

Hij gelooft dat als je medewerkers vrijheid geeft, ze met meer verantwoordelijkheidszin gaan handelen. Volgens hem is het idee van controle een illusie. Het gaat om het creëren van de randvoorwaarden zodat mensen hun werk beter en met meer plezier kunnen doen.

Bekijk hier de documentaire en oordeel zelf!

Wat is de kern van deze documentaire? Oude structuren zijn niet noodzakelijk om succesvol te zijn. In tegendeel zelfs! Het succesverhaal van Semco laat zien wat het geven van verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid met medewerkers en met een bedrijf kan doen.

Nieuw organiseren

De veranderingen binnen Semco waren heel radicaal. Van het ene uiterste (militaire prestatiedruk) naar het andere uiterste (vertrouwen, openheid en liefde). Zo’n radicale verandering is natuurlijk bijna nergens mogelijk. Het is ook niet nodig om te kunnen profiteren van het gedachtegoed van Semco. Kleine interventies waarbij aanspraak wordt gedaan op de verantwoordelijkheid, creativiteit en ideeën van medewerkers, kunnen al een positieve beweging in gang zetten.

We zien dat steeds meer organisaties nieuwsgierig worden naar nieuwe vormen van organiseren. We zien een groeiende behoefte om het ‘anders’ te gaan doen. Maar hoe pak je dat aan?

Het is best lastig en ook spannend om de eerste stappen naar ‘nieuw organiseren’ te zetten. BusinessWise kan en wil organisaties hier graag bij helpen. Neem dan contact met ons op en we vertellen je meer.

Scroll naar boven