Nieuw organiseren

De laatste jaren is de druk op organisaties ontzettend toegenomen. Bedrijven moeten meer presteren met minder. De kosten moeten overal om laag en dan hebben organisaties ook nog eens te maken met steeds kritischer wordende klanten. De druk op medewerkers wordt vergroot. We zien veel organisatie ‘verkrampen’ en teruggrijpen op oude principes. Zaken worden weer strakker gestuurd, er vindt meer top-down besluitvorming plaats, de controle wordt vergroot, iedereen moet voldoen aan hardere eisen en medewerkers vrezen in toegenomen mate voor hun baan. Want wie weet lig jij er bij de volgende reorganisatie uit.

Tegelijkertijd zien we dat deze maatregelen niet het gewenste effect blijken te hebben, in tegendeel zelfs! De top-down aansturing en de toename van de controle leiden (vaak onbewust) tot verlamming en een afwachtende houding bij medewerkers. Het zorgt voor een afname van het werkplezier en voor een verhoogde kans op futloze en overspannen medewerkers.

In de jaren ‘80 was er ook sprake van een heftige economische crisis. Top-down aansturing, het uitoefenen van controle en het beschouwen van arbeiders als productiemiddel waren toen eerder regel dan uitzondering. Ten tijden van die crisis nam Ricardo Semler het verlies draaiende bedrijf van zijn vader over. Ricardo wilde het 180 graden anders doen dan zijn vader en zijn tijdgenoten. Hij wilde geen bedrijf runnen  waar medewerkers op hun tandvlees naar toe kwamen, waar ze ’s ochtend in de rij moesten staan voor de prikklok ter controle van hun uren en waar geen aanspraak werd gedaan op de creativiteit van de medewerkers

De transformatie van de werkplek

Ricardo Semler signaleerde dat mensen gebukt gingen onder het systeem  en de structuur. Dat gold niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor  de leidinggevenden en managers. Het kon volgens hem nooit de bedoeling van het leven zijn dat mensen dag in dag uit bezig zijn met iets wat ze niet leuk vinden, waar ze hun ideeën niet in kwijt kunnen en waar ze niet achter staan. Semler zag dat niemand hier baat bij had. De organisatie niet, de medewerkers niet en de maatschappij ook niet.

Hij stelde zichzelf de vraag: How do you change or remodel organizations so that they set people free to do what they really want to do?

Semler wilde de werkplek transformeren naar een plek waar medewerkers gelukkig en intrinsiek gemotiveerd zijn, waar ze doen wat ze willen doen en het gevoel hebben bij te dragen aan iets dat er toe doet.

Een tijdje terug verscheen in de serie ‘Tegenlicht’ de indrukwekkende en inspirerende documentaire ‘De kapitale kracht van geluk’. In deze uitzending vertelt Ricardo Semler hoe en waarom hij Semco omvormde van een bedrijf gerund op basis van militaire prestatiedruk naar een bedrijf gerund op basis van drie waarden: vertrouwen, openheid en liefde.

Hij gelooft dat als je medewerkers vrijheid geeft, ze met meer verantwoordelijkheidszin gaan handelen. Volgens hem is het idee van controle een illusie. Het gaat om het creëren van de randvoorwaarden zodat mensen hun werk beter en met meer plezier kunnen doen.

Bekijk hier de documentaire en oordeel zelf!

Wat is de kern van deze documentaire? Oude structuren zijn niet noodzakelijk om succesvol te zijn. In tegendeel zelfs! Het succesverhaal van Semco laat zien wat het geven van verantwoordelijkheid, vertrouwen en vrijheid met medewerkers en met een bedrijf kan doen.

Nieuw organiseren

De veranderingen binnen Semco waren heel radicaal. Van het ene uiterste (militaire prestatiedruk) naar het andere uiterste (vertrouwen, openheid en liefde). Zo’n radicale verandering is natuurlijk bijna nergens mogelijk. Het is ook niet nodig om te kunnen profiteren van het gedachtegoed van Semco. Kleine interventies waarbij aanspraak wordt gedaan op de verantwoordelijkheid, creativiteit en ideeën van medewerkers, kunnen al een positieve beweging in gang zetten.

We zien dat steeds meer organisaties nieuwsgierig worden naar nieuwe vormen van organiseren. We zien een groeiende behoefte om het ‘anders’ te gaan doen. Maar hoe pak je dat aan?

Het is best lastig en ook spannend om de eerste stappen naar ‘nieuw organiseren’ te zetten. BusinessWise kan en wil organisaties hier graag bij helpen. Neem dan contact met ons op en we vertellen je meer.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram B
Bahram B
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven