Niet-anoniem medewerkersonderzoek?!

Onlangs sprak ik de directeur van een elektrotechnisch installatiebedrijf met een wel heel vooruitstrevend plan: hij wil binnenkort een medewerkersonderzoek uitvoeren binnen zijn organisatie dat niet anoniem is. Een niet-anoniem medewerkersonderzoek? Dat zou geweldig zijn!

Anonimiteit is sinds jaar en dag een belangrijke voorwaarde voor medewerkersonderzoek. Anonimiteit past binnen een traditionele visie op medewerkersonderzoek als instrument vanuit het management. Het past binnen een aanpak die vooral is gericht op vaststellen en weten: het management wil weten wat er speelt onder medewerkers. En hoe goed de organisatie scoort. Van medewerkers wordt verwacht dat zij hun mening geven in ruil voor gegarandeerde anonimiteit.

Logisch toch? Of toch niet? Persoonlijk vind ik dat de nadruk op anonimiteit geen recht doet aan medewerkers die graag samen met de organisatie willen werken voor tevreden klanten, het beste product of een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving.

Een belangrijke beperking van anoniem medewerkersonderzoek is de lange doorlooptijd en het vaak dalende enthousiasme om met de resultaten aan de slag te gaan. Anonimiteit heeft als direct gevolg dat het medewerkersonderzoek bestaat uit een (vooral kwantificerende) vragenlijst en dito rapportage. Met een doorlooptijd van weken (of maanden). In die weken wordt er niet met elkaar gesproken over wat er heel erg goed gaat binnen de organisatie en wat er echt beter kan en moet.

Anonimiteit impliceert dat iedere medewerker en manager de eigen beelden, overtuigingen en aannames in de grote tombola stopt die medewerkersonderzoek heet en maar moet afwachten wat ermee gebeurt. Er vindt tijdens dit eenzijdige ‘dataverkeer’ geen gemeenschappelijke fact finding, discussie en reflectie plaats.

Het anonieme medewerkersonderzoek nodigt in mijn ogen dan ook niet uit om met elkaar in gesprek te gaan. En heeft als valkuil dat het management maar ook medewerkers de uitkomsten van het medewerkersonderzoek toetsen aan wat men al vindt, ziet en weet. Dit is de perfecte methode om als organisatie te blijven waar je al bent. En om niet geraakt te worden door de dagelijkse trots en de zorg van medewerkers voor de organisatie. Die zoektocht naar gemeenschappelijke trots en gedeelde zorg is juist ‘where the magic happens’ toch? Een gemiste kans!

Maar hoe dan wel en niet-anoniem? Ik geloof er sterk in dat het start- en eindpunt van een effectief medewerkersonderzoek de gemeenschappelijke dialoog is. Geen anonieme meningen, overtuigingen en (voor)beelden maar een activerend gesprek om elkaar hierop te bevragen. Zo dicht mogelijk bij de dagelijkse werkpraktijk. Dus bijvoorbeeld 4 keer per jaar met het eigen team. Maar ook binnen het management team en middenkader.

Ik ga snel in gesprek met de directeur van het elektrotechnisch installatiebedrijf over de manier waarop zij het medewerkersonderzoek niet anoniem gaan uitvoeren. En hoe ze ervoor gaan zorgen dat iedereen ook echt zijn eerlijke mening geeft. Ik ben erg benieuwd! In een volgende blog meer hierover.

Jacob Nouta

Lees meer over niet-anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven