Over anonimiteit

Over anonimiteit in medewerkersonderzoek 

Definitie: Anonimiteit is een situatie of status waarbij iemand anoniem is, anoniem wil zijn of anoniem moet zijn. Anonimiteit refereert aan het Griekse woord ‘anonymia’. Dat betekent letterlijk: zonder naam.

Kan je anonimiteit waarborgen?

Anonimiteit wordt onder andere gewaarborgd door een gegarandeerde minimale groepsgrootte te hanteren voor teams of afdelingen waarover gerapporteerd wordt.

Een groepsgrootte van tenminste netto 7 respondenten of meer is naar onze mening vereist om anonimiteit te kunnen garanderen. Rapporteren over kleinere groepen leidt tot een verhoogd risico op identificatie van de respondenten.

Hoe groot moeten teams of afdelingen zijn om netto 7 respondenten over te houden?

Bij een respons van minimaal 70% leidt een bruto groepsgrootte van 12 respondenten tot voldoende anonimiteit.

Waarom is anonimiteit belangrijk?

Twee belangrijke voordelen van anoniem medewerkersonderzoek zijn:

  • Anonieme respondenten zijn minder geneigd om hun mening te verbergen of aan te passen aan wat anderen denken.
  • Daarnaast leidt anonimiteit tot eerlijker en betrouwbaardere resultaten, omdat werknemers minder bang zijn om negatieve feedback te geven of om hun baan te verliezen als hun identiteit bekend wordt.

Anonieme antwoorden op vragen in een medewerkersonderzoek zijn daarmee belangrijk voor goede en accurate onderzoeksresultaten.

Wat doen we om anonimiteit te waarborgen?

Behalve de garantie dat we niet rapporteren over groepen kleiner dan 7, nemen we alle mogelijke technische maatregelen om de identiteit van respondenten te beschermen. Anonimiteit is een belangrijk aspect van onze dienstverlening, en we willen ervoor zorgen dat medewerkers zich veilig voelen bij het invullen van onze vragenlijsten. We garanderen daarom dat alle gegevens anoniem worden verwerkt en dat er geen link wordt prijsgegeven tussen de identiteit van een respondent en zijn of haar antwoorden.

En antwoorden op open vragen dan?

We willen dat alle respondenten anonieme antwoorden kunnen geven zonder bang te hoeven zijn voor repercussies. Daarom laten we al in de communicatie vooraf en in de vragenlijst zelf aan respondenten weten dat hun antwoorden op open vragen letterlijk in de rapportage worden opgenomen waarbij uiteraard niet vermeld wordt van wie de antwoorden afkomstig zijn.

Zo zijn we vooraf 100% transparant en kunnen respondenten hun meningen en ideeën zo formuleren dat herkenning nagenoeg uitgesloten is.

Scroll naar boven