Afspraak is afspraak?

Een medewerkersonderzoek leidt bij BusinessWise altijd naar één of meer goede gesprekken. Gesprekken waarin we met onze opdrachtgever ingaan op wat er nou daadwerkelijk speelt in de organisatie. In zo’n ‘goed gesprek’ gesprek gaan we verder dan alleen scores.

Het niet nakomen van afspraken

Laatst hadden we weer een dergelijk gesprek met de directieleden van een organisatie in de afrondende fase van het medewerkers(tevredenheids)onderzoek. Tijdens dit gesprek kwam de lage score op de stelling ‘Binnen onze organisatie geldt: ‘Afspraak is afspraak’ ter sprake. Uit de resultaten bleek dat maar liefst 45% van de medewerkers het oneens was met deze stelling. Volgens hen worden gemaakte afspraken dus (vaak) niet nagekomen. Dat is natuurlijk niet gunstig. Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot inefficiëntie, uitlopende planningen, zaken die niet geregeld worden, ontevreden klanten en frustratie onder leidinggevenden en medewerkers. De directieleden konden genoeg voorbeelden bedenken van afspraken die recentelijk niet waren nagekomen. De vraag waarom het blijkbaar niet vanzelfsprekend is om afspraken na te komen bleek echter moeilijker te beantwoorden.

Eén van de directeuren haalde een concreet voorbeeld aan. ‘Laatst hadden we een afscheidsborrel van een collega. We wilden hem graag een persoonlijk cadeau geven. Een aantal weken voor de afscheidsborrel benaderde ik een van zijn beste collega’s met het verzoek om een passend afscheidscadeau te regelen. We spraken af dat het cadeau een week voor de borrel geregeld zou zijn. Twee dagen voor de borrel had ik echter nog steeds niks gehoord of gezien, moest ik zelf een cadeau gaan regelen.’

Onbewust onbekwaam gedrag vs. effectief gedrag

Dit was natuurlijk een interessant voorbeeld. In de laatste zin geeft de directeur, zonder dat hij het zelf door heeft, namelijk al de verklaring voor het niet nakomen van de afspraak. De medewerker weet dat als hij zijn afspraak niet nakomt, de directeur het zelf op gaat lossen en hij er niet op aangesproken wordt. Het niet nakomen van de afspraak is vanuit het perspectief van de medewerkers dus heel erg effectief! Je hoeft je niet aan afspraken te houden want je komt er toch wel mee weg.

Wat als de directeur de medewerker had aangesproken op het niet nakomen van de afspraak in plaats van het zelf op te lossen? Wat als er geen cadeau zou zijn en de vertrekkende collega zou weten wie er benaderd was om een cadeau te regelen? Zou diezelfde medewerker dan de volgende keer weer zijn afspraak niet nakomen?

‘Nee’ zeggen

We hadden tijdens onze voorbereidingen al gemerkt dat het in de organisatie niet gebruikelijk is om vooraf aan te geven of een bepaalde afspraak wel of niet haalbaar is. Dus: bij een vraag of verzoek is het niet gebruikelijk om bijvoorbeeld nee te zeggen. De strategie lijkt als volgt te zijn: Het maken van een afspraak en deze vervolgens stilzwijgend niet nakomen (of nee zeggen) is ‘minder erg’ dan op voorhand grenzen stellen en haalbare afspraken maken. Ook dat is interessant! Want hoe komt het dat ‘nee zeggen’ zo weinig gebeurt? Mag je eigenlijk wel ‘nee zeggen’? Mag je je manager confronteren met de onmogelijkheid van het verzoek en hem als het ware confronteren met het feit dat je zijn verzoek niet in kunt (of wilt) willigen? Is daar ruimte voor? Of heb je sowieso geen keus?

De opvolging van het medewerkersonderzoek

Tijdens de nabespreking van het medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam bij deze directieleden langzaam het besef dat onbewust onbekwaam gedrag leidt tot de instandhouding van deze ineffectieve gedragingen. Tot het onbewust bekwaam gedrag behoort in dit geval het zelf oplossen in plaats van aanspreken en de (on)mogelijkheid tot het stellen van grenzen bij verzoeken en afspraken. Het was de directieleden vervolgens wel heel duidelijk geworden dat er concrete, haalbare en ‘gedragen’ afspraken gemaakt moesten worden over de opvolging van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wat worden de verbeterprioriteiten? Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering? Wanneer bespreken we voortgang? Wanneer is het doel bereikt? Wil iedereen aan de slag met de afspraken? Zijn ze echt haalbaar?

Niet alleen in de opvolging van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar ook in andere situaties zijn de directieleden zich bewust dat je aan afspraken maken de juiste zorg moet besteden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven