Werkdruk aanpakken: een systemische benadering

Werkdruk voor een derde van de werknemers een probleem

Werkdruk is voor een derde van de Nederlandse werknemers een probleem. In pogingen om dit probleem aan te pakken, zetten organisaties metingen en scans in: een RI&E, een werkbelevingsonderzoek en/of een PMO. Deze metingen en scans zoomen in op de beleving van werkdruk en/of pogen te meten hoe medewerkers denken dat hun werkdruk ontstaat.

En het is natuurlijk geweldig dat er pogingen gedaan worden om te meten of bevragen wat oorzaken zijn. Want werkdruk kan leiden tot uitval van mensen of zelfs burn-out. En als dat gebeurt, zijn er ook nog eens flinke financiële gevolgen.

Aan knoppen draaien

Directeuren, managers, HR- en P&O-functionarissen zoeken naar manieren om ‘aan de knoppen te kunnen draaien’. Om invloed uit te oefenen en op de een of andere manier te sturen op de druk die wordt ervaren. In de meeste gevallen leidt dat niet tot een oplossing. Zeker, als er structureel te weinig personeel is om het werk te doen, ligt de oplossing voor de hand.

Een systemische vraag

Een interessante, alternatieve vraag is: hoe produceren mensen in interactie met elkaar deze ongewenste druk in het werk? Wat doen zij daarbij samen onbedoeld en onbewust? Wat gebeurt er systemisch? En welke lessen kunnen getrokken worden zodra zichtbaar wordt wat er bij herhaling gebeurt en tot dit vraagstuk leidt?

Benieuwd?

We helpen mensen in organisaties om te ontdekken wat er in dit soort vraagstukken in interactie met elkaar plaatsvindt. Dat doen we zonder oordeel en verwijten in interactie met de mensen zelf.

Bel ons (+31 (0)30 691 3321) als je benieuwd bent hoe we kunnen helpen om werkdruk in jouw organisatie te reconstrueren.

Of stuur ons je naam en vraag. Dan bellen we jou.

Benieuwd hoe vraagstukken in organisaties in interactie met elkaar ‘geproduceerd’ worden?

Lees dan: Hardnekkige vraagstukken en Probleem? Hoe ontdek je dat wat je zelf veroorzaakt?

Scroll naar boven