Het nut van twijfelen

Ruimte voor twijfel

Vandaag in NRC over de verdeeldheid in de VS: ‘Zelfs als je er niet naar vraagt, verzuchten mensen op straat of in een diner dat er geen „middle ground” meer is, geen ruimte voor twijfel.’

Ook in organisaties komen we dit tegen: onbedoeld vastgezette, tegengestelde overtuigingen en daaruit voortvloeiende manieren van (tegen) werken en ‘doen’. 

Binnen Management Teams, tussen Business Units of tussen ‘de werkvloer’ en het management. 

Daar is (in de meeste gevallen) geen klant, patiënt, cliënt of medewerker bij gebaat. Het verstart, ‘zet vast’ en veroorzaakt gedoe. 

Het leidt tot disfunctionele interactiepatronen. Gewoonten en patronen die niet (meer) helpen in de taak en het bestaansrecht van de organisatie. 

We helpen mensen in organisaties om te zien wat zij zelf onbedoeld met elkaar veroorzaken. Bijvoorbeeld door condities te introduceren waarbinnen weer een „middle ground” kan ontstaan.

Door samen vastgezette overtuigingen te onderzoeken, te duiden en ruimte voor twijfel te zoeken. Zodat er daarna ruimte ontstaat voor manieren van doen en voor oplossingen die er nog niet waren.

Heb jij het idee dat in jouw organisatie ‘functioneel twijfelen’ zou kunnen helpen om zaken weer wat los te maken? Neem contact met ons op zodat we samen jouw vraagstuk kunnen verkennen. Of laat je vraag achter.

Scroll naar boven