‘Hier en nu’ is ‘daar en dan’

Ik was net vóór de zomervakantie aanwezig bij een vergadering van het Directie Team (DT) van één van onze klanten. De vergadering was bedoeld om de inzichten uit het medewerkersonderzoek, dat wij hadden uitgevoerd, te bespreken.

Eén voor één kwamen de directeuren de vergaderruimte binnen. Slechts drie van de zes DT leden hadden het verslag bij zich dat tijdens de vergadering aan bod zou komen. ‘Ken jij het verslag uit je hoofd’ vroeg ik aan één van hen. ‘Ha ha, ja zo ongeveer’ reageerde hij.

De eerste ‘hier en nu’

De vergadering was nog geen half uur bezig of de algemeen directeur had vier van zijn directeuren vijf keer in de rede gevallen. Hij vertelde daarbij telkens wat zijn visie op het verslag was, wat er volgens hem de oorzaak van was dat … en dat … en …

‘Interessant. 1 keer kan gebeuren, 2 keer is bijzonder maar 5 keer is een patroon’ dacht ik.

In mijn hoofd was ik al bezig mini theorieën te formuleren. Misschien hadden die drie het verslag gewoon vergeten. Of lag het ergens op tafel klaar voor hen? Of zou het kunnen dat die drie DT leden het verslag niet bij zich hadden omdat zij al bij voorbaat hadden aangenomen dat de algemeen directeur ook in deze vergadering veel aan het woord zou zijn? Dat hij hen ook nu ook wel weer zou onderbreken omdat dat heel regelmatig, of eigenlijk in iedere vergadering, gebeurt?

Zou het kunnen dat ‘je spullen niet meenemen’ of misschien zelfs ‘je niet voorbereiden op de vergadering’ door henzelf niet eens meer echt bewust besloten wordt? Omdat ‘je voorbereiden’ en ‘meebeslissen in de DT vergadering’ niet meer belangrijk wordt gevonden. Door de algemeen directeur niet meer, door je collega’s niet meer en uiteindelijk ook door jouzelf niet meer? Dat iedereen al bij voorbaat de vergadering ingaat, wetende dat de uitkomsten van die vergadering vooraf al voor een groot deel vast staan en je dus al bij de start van de vergadering genoegen neemt met een compromis of een onbevredigende uitkomst?

‘De boel loopt vast’

Vijf DT leden hadden enkele weken voor de vergadering individueel al aan mij aangegeven dat er in hun ogen een vervolg ‘moet’ komen op wat er in het medewerkersonderzoek naar boven is gekomen. ‘De boel loopt vast.’ Hier en daar wordt gesproken over ‘continue chaos’. 

De algemeen directeur vindt inmiddels ook dat het nodige in de organisatie moet veranderen (niet in het hier en nu kennelijk). Althans dat hoorde ik via één van de DT leden. Ik ga daarom de komende maand met hem in gesprek. Ik ga hem dan vragen waarmee ik hem precies kan helpen. En als hij dat heeft uitgesproken, wil ik voorstellen om eens samen met hem te ‘kijken’ naar hoe de vergadering, waar ik bij was, is verlopen. Wat heeft hij geobserveerd? Heeft hij gezien dat drie slechts DT leden hun spullen bij zich hadden? Wat kunnen de DT leden bij hem geobserveerd hebben? Wat was de concrete opbrengst van de vergadering? Welke afspraken zijn er aan het einde van de vergadering gemaakt?

Spannend wordt het antwoord op de vraag hoe dat wat in die vergadering gebeurde (in het hier en nu) zich verhoudt tot wat er in de organisatie gebeurt (daar en dan). Ik ben benieuwd of de directeur mij in het gesprek ook onderbreekt. En hoe vaak. En of dat (hier en nu) lijkt op wat er in de vergadering gebeurde (daar en dan). Misschien dat ik dan een startpunt heb om te beginnen met wat hij en het directie team anders kan gaan doen. Zodat in de organisatie ook veranderingen ontstaan.

Want menig Directie Team of Management Team zou zo maar kunnen denken dat de opvolging van een medewerkersonderzoek alleen maar bestaat uit het formuleren van (verbeter) acties. Acties die vooral door anderen uitgevoerd moeten worden, uit een plan van aanpak laten maken of meer nieuwsberichten op het intranet laten zetten …. Uit opdrachten en to-do lijsten.

Veranderen begint in het ‘hier en nu’

Wie weet … ervaren medewerkers en hun teamleiders in hun werk precies hetzelfde als de DT leden onderling ervaren. Dat ook zij ‘een soort van’ in de rede gevallen worden. Dat ook zij niet echt bij (kunnen) dragen aan wat er in overleg momenten of in hun dagelijkse werk aan bod komt. Het zou zo maar kunnen, dat precies daar een sleutel ligt voor verandering en blijvende verbetering. En blijven we weg van ‘alleen maar to-do lijsten opstellen’ (gericht op het daar en dan) die onbedoeld en onbewust verdwijnen of oplossen in de manier waarop directie, leidinggevenden en medewerkers gewend zijn om met elkaar om te gaan (in hun hier en nu). Dat zou immers alleen maar meer van hetzelfde produceren.

Ina G.
Ina G.
1700654781
Ik heb BusinessWise en mijn cp ervaren als professioneel, vakkundig en vooral niet oordelend. Mijn cp heeft ons meegenomen in hoe je oordeelsvrij verdiepende vragen kunt stellen. De technische kant is goed verlopen en de varianten hoe je de rapportages wilt hebben, zijn uitgebreid en op maat. Kortom een prima organisatie om mee samen te werken wanneer je een mederwerkersonderzoek wilt laten plaatsvinden in je organisatie
Helma W.
Helma W.
1684762868
Het medewerkersonderzoek door BusinessWise kenmerkte zich door een duidelijke planning die ook goed nageleefd werd.Daarnaast was de begeleiding door de consultant Eric Fleurbaay, erg prettig. Hij heeft veel tijd en aandacht gestoken in de voorbereiding door met betrokkenen te praten over de organisatie om zo te achterhalen welke vragen er gesteld moesten worden in het onderzoek. Tijdens het gehele proces word je verder ondersteund met voorbeelden etc. voor de communicatie naar de medewerkers. De opgeleverde rapportages waren helder en de terugkomsessie met de medewerkers om de resultaten te bespreken en nader te duiden was erg waardevol. Ik heb veel van de manier van het communiceren op een positieve manier van Eric geleerd en met mij hopelijk de gehele organisatie. Ik kan BusinessWise dan ook zeker aanraden.
Barbara De B.
Barbara De B.
1673875003
Business Wise is een betrouwbare en flexibele partner om mee samen te werken. Eric geeft goede adviezen en reflecteert op de situaties die spelen in het hier en nu. De methodiek om zelf actief aan de slag te gaan met "onderzoeken" spreekt ons erg aan. De back-office oftewel Menno schakelt snel en rapportages zijn duidelijk.
Bram B.
Bram B.
1662100957
Met hulp van BusinessWise heeft Intrakoop een mooie stap voorwaarts kunnen maken in het ontwikkelen van haar organisatiecultuur. Zaken als 'elkaar (durven) aanspreken', 'gedegen afspraken maken met elkaar én opvolgen', etc. stonden op de agenda en daar plukken we tot op de dag van vandaag met elkaar de vruchten van. Uitermate professioneel, maar tevens met veel humor. Eric Fleurbaaij heeft laten zien dat hij óók in online (groep)sessies zijn mannetje staat. Als management team laten wij ons ook graag begeleiden door BusinessWise. Keep up the good work!
Ismail K.
Ismail K.
1662016085
Klantvriendelijke en professionele ondersteuning gekregen bij ons onderzoek. Eric en Menno waren altijd bereikbaar en hebben ons enorm geholpen met hun ondersteuning. Ik kan ze zeker aanbevelen!
Agnes K.
Agnes K.
1661889167
In een groot medewerkersonderzoek op een hele fijne manier samengewerkt, meedenkend en aansluitend bij de cultuur.
Albert V.
Albert V.
1660906174
BusinessWise heeft ons als bedrijf Twence 4 x uitstekend geholpen met het uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Juist het maatwerk, creativiteit en rapportages springen er kwalitatief uit.
Sandra J.
Sandra J.
1660905525
Wij hebben Business Wise ingezet voor een Medewerkersonderzoek voor onze organisaties. De consultant welke onze contactpersoon was is zeer deskundig. In de opvolging van het onderzoek kwam dit tot uiting in een maatwerk aanpak voor de organisatie en professionele begeleiding in het vervolg en gedegen advies. De werkwijze van Business Wise is professioneel, persoonlijk, de planningen werden gehaald en de uitvoering is goed. Deze partij is zeker aan te bevelen om in te zetten voor de organisatie.
Foeke E.
Foeke E.
1652878930
Als bedrijf hebben nu ruim anderhalf jaar ervaring met BusinessWise en ik ben uitermate tevreden over de manier waarop "zij" in alle veiligheid en op een professionele wijze ons de spiegel hebben voorgehouden.
Bahram M.
Bahram M.
1652866772
Eric delivers a custom made approach. What I mostly appreciate is that Eric's approach is based on objectiveness, the individual's/team's wish(es) and is not coloured by anyone's wish in particular a/o the contractor (opdrachtgever).
eric W.
eric W.
1505715046
Geweldig gemotiveerde proffesionals die de hiërarchie van een bedrijf door observatie kan veranderen.
Geert en Ronkje D.
Geert en Ronkje D.
1505647581
Geweldig bedrijf met gepassioneerde professionals, die grote vakkennis koppelen aan een grote drang naar constant innoveren.
Eric S.
Eric S.
1505641757
Een verrassende aanpak van het oude onderzoek naar medewerkerstevredenheid, maar dan echt anders. De medewerkers spelen een belangrijke rol binnen deze methode.Wij van de Werkvloer merken dus dat er nu echt wat gebeurt.
Petrice B.
Petrice B.
1504981443
×
js_loader
Scroll naar boven