PERSONEELSVERLOOP KOST MEER DAN JE DENKT…

Diverse onderzoeken laten zien dat de kosten voor het vervangen van een vertrokken medewerker kan variëren van 30% tot 200% van het jaarsalaris. De kosten voor vervanging van productiemedewerkers zijn van een andere omvang dan die van medewerkers met bijvoorbeeld een commerciële functie. Of van medewerkers waarvoor hoge opleidingskosten gemaakt moeten worden om hen het werk te kunnen laten doen waarvoor zij zijn aangenomen.

Welke kosten zijn gemoeid met personeelsverloop?
Als aan managers wordt gevraagd om de kosten van verloop te schatten, blijkt dat zij deze kosten op de meest uiteenlopende manieren schatten. Niet alleen qua hoogte van de kosten maar ook voor wat betreft de verschillende componenten waaruit deze verloopkosten bestaan. Hieronder worden een aantal categorieën kostenposten genoemd.

1) Kostenpost: vertrek van medewerkers
In deze categorie vallen alle kosten die gemoeid zijn met: het uitvoeren van exit interviews, de tijd die door verschillende functionarissen (management en administratief) wordt besteed aan het vertrek van medewerkers, eventuele juridische kosten of outplacementkosten.

2) Kostenpost: de effecten van het verloop
Onder deze categorie vallen alle kosten die gemoeid zijn met: productiviteitsverlies, ontevreden klanten, gemiste orders, de extra managementtijd die nodig is om de gevolgen van verloop zo goed mogelijk te managen, verlies van kennis en deskundigheid, imagoschade in de markt, demotivatie van collega’s en mogelijke uitval van medewerkers als gevolg van toegenomen werkdruk. Denk hierbij ook aan de lage(re) inzetbaarheid van nieuwe medewerkers in de eerste maanden.

3) Kostenpost: vervanging
Onder deze categorie vallen alle kosten die gemoeid zijn met: werving via advertenties in de media, kosten voor wervers of recruiters (intern en/of extern), vergoedingen, “sign-in bonussen”, selectietests (van psychologisch selectie onderzoek, assessmentcenter tot en met het gebruik van E-selectietools waaraan vaak abonnementskosten zijn verbonden), eventueel uitbetaalde reiskosten aan sollicitanten, administratieve kosten rondom de werving en selectie van nieuwe medewerkers, managementtijd die besteed wordt aan sollicitanten.

4) Kostenpost: inwerken, opleiden en het ontwikkelen van nieuwe medewerkers
Onder deze categorie vallen alle kosten die gemoeid zijn met: inwerkprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren, (specialistische) opleiding die noodzakelijk is voor medewerkers voordat zij überhaupt aan de slag te kunnen gaan, managementtijd of tijd van collega’s die besteed wordt om de nieuwe medewerkers in te werken.
Aan elk van de kostensoorten hierboven kan een concreet geldbedrag gekoppeld worden. Voor sommige onderwerpen is dat een laag en voor andere een hoog geldbedrag.

Slechts zelden wordt de moeite genomen om de feitelijke kosten van verloop vast te stellen per vertrekkende medewerker. De reden hiervan is eenvoudig: het is nogal een uitdaging de precieze kosten te traceren.

Wil je het personeelsverloop berekenen? Gebruik dan onze personeelsverloopcalculator. Daar staan ook links naar andere artikelen over personeelsverloop.

Scroll naar boven