Welk verloop percentage mag als normaal worden beschouwd?

Personeelsverloop is niet per definitie schadelijk. Als niet-presterende medewerkers uw organisatie verlaten, dan is dat niet schadelijk. Dit type verloop noemen we ook wel: functioneel verloop.

Anders wordt het als echte talenten uw bedrijf verlaten. Hierdoor kunt uw orders en klanten mislopen. Hierdoor kan een laag verloop percentage toch zeer schadelijk zijn. Verloop onder goed presterende medewerkers noemen we disfunctioneel verloop.

Verloop in de eerste zes tot negen maanden na indiensttreding noemen we vroeg verloop/ Een hoog vroeg verloop duidt in de regel op een niet optimaal wervings- en selectieproces en/of op een inwerk- en socialisatieproces dat niet effectief is. Vroeg verloop kan optreden bij zowel talenten als niet-presteerders. In elk geval is vroeg verloop schadelijk.

Verloop percentages verschillen tussen branches. In sommige branches is het verloop percentage afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen.

Het antwoord op de vraag of een verloop percentage te hoog is of niet, hangt af van veel factoren. Vast staat in ieder geval dat het verloop te hoog is als er manifeste problemen door ontstaan in de dagelijkse business en werkzaamheden.

Nationale cijfers personeelsverloop

Ga naar onze pagina over personeelsverloop in Nederland om je te abonneren op kwartaal- en jaarcijfers over het personeelsverloop per branche en bedrijfsgrootte.

Oorzaken ontdekken

Om ook echt te ontdekken wat de oorzaken van het personeelsverloop zijn, loont het de moeite om een Exit Survey te doen, al dan niet gecombineerd met een medewerkersonderzoek of een cultuuronderzoek. Meestal zijn de werkelijke redenen voor ongewenst personeelsverloop onder medewerkers vele malen duidelijker dan voor het management. Dat vraagt dus om een gespecialiseerde aanpak van het probleem.

Scroll naar boven