Varianten van ons medewerkersonderzoek

Omdat one-size-fits-all niet meer werkt

Er zijn uiteenlopende aanleidingen om een medewerkersonderzoek te laten uitvoeren. In onze ogen bestaat ‘het medewerkersonderzoek’ niet omdat geen organisatie op een andere lijkt. Omdat de vraagstukken van organisaties zo verschillend zijn. Omdat de manieren waarop organisaties georganiseerd zijn uiteen lopen… Om die redenen hebben we varianten van het traditionele medewerkersonderzoek ontwikkeld.

Onderzoek of ‘onderzoeken’

In medewerkersonderzoek beantwoorden medewerkers vragen die in de vorm van een vragenlijst aan hen worden voorgelegd. Het beantwoorden van vragen kan een prima manier zijn om te ontdekken wat er speelt, om te ontdekken bij welke zaken eventueel verbetering nodig is.

Het kan echter ook zijn dat jouw organisatie meer gebaat is bij het ‘onderzoeken’ van wat er speelt. En ‘onderzoeken’ is een actievere vorm om samen met medewerkers en leidinggevenden te ontdekken wat er precies gaande is. Dat stelt uiteraard specifieke eisen aan de manier waarop dit plaatsvindt en aan de begeleiding door ons.

Varianten

Wat is het vraagstuk dat de aanleiding vormt voor jouw wens om een medewerkersonderzoek uit te laten voeren? Waarvoor of voor wie is het medewerkersonderzoek een oplossing? Wat voor jouw organisatie en/of vraagstuk de beste aanpak is, onderzoeken we graag met jou in een persoonlijk gesprek.

Scroll naar boven