Video interview: Bruggink & Van der Velden

Bruggink & Van der Velden Advocaten en Belastingadviseurs (BvdV) is in 2006 gestart door Harm Bruggink en Sjoerd van der Velden en telt momenteel 25 medewerkers. Aandachtsgebieden zijn onder andere: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, faillissementsrecht en fiscaal recht. Tot zover niks nieuws onder zon. Maar BvdV is een bijzonder advocatenkantoor.

Traditioneel is er in de advocatuur, aldus Sjoerd, enorm veel aandacht voor omzet en is er structureel onvoldoende focus op kosten. Dat leidt in de traditionele werkwijze tot ‘klemmende’ urennormen en forse werktijden voor medewerkers.

Uitgangspunt bij BvdV is dat elke medewerker een relatief laag basissalaris heeft. Jaarlijks worden de totale kantoorkosten en het gemiddelde uurtarief van kantoor tegen elkaar afgezet, waardoor duidelijk wordt hoeveel uur iedere medewerker declarabel moet hebben gewerkt om break-even te draaien.

Van het aantal uren dat een medewerker boven dat break-evenpoint (‘BEP’) heeft gewerkt, is de helft van die omzet voor hemzelf. Daarbij geldt wel een maximum aantal uur, een goede work-life balance is immers een belangrijk uitgangspunt voor BvdV.

Hoe lager de kosten, hoe lager het BEP. En omdat iedereen rechtstreeks belang heeft bij een lager BEP, is een ieder als echte ondernemer overal bij betrokken.

Op deze manier is binnen BvdV een full-time salaris realiseerbaar, zelfs bij part-time werken. En dat laatste geeft enorm veel ruimte voor bijvoorbeeld verdieping in het vakgebied, voor een docentschap aan een universiteit of  gewoon tijdelijk iets minder uren werken.

Een advocatenkantoor dat Semler omarmt

Binnen BvdV is zelfsturing een vanzelfsprekendheid. Net als vertrouwen en transparantie. Veel van de opvattingen binnen BvdV zijn gebaseerd op het gedachtegoed van Semler.

Interview Sjoerd van der Velden

Vrijheid die tot verantwoordelijkheid leidt

Hanniëlle Teixeira is advocaat en belastingadviseur bij Bruggink & Van der Velden. Zij vertelt over de verantwoordelijkheid die zijzelf en collega’s hebben binnen het kantoor.

Interview Hanniëlle Teixeira

Samen beslissingen nemen

Tenslotte staat Sjoerd stil bij de manier waarop besluiten binnen het kantoor worden genomen. Er is veel zorg voor elkaars standpunten en argumenten. Ook hier gaat heel veel volstrekt anders dan bij de traditionele kantoren. Iedere medewerker kan namelijk over alles meedenken en meebeslissen. Bedoeling is ook dat iedereen taken op zich neemt die binnen kantoor verricht moeten worden. Op deze manier wordt BvdV gezamenlijk gerund door aandeelhouders én medewerkers. Iedereen is rechtstreeks betrokken en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van kantoor.

Interview Sjoerd van der Velden

Meer weten?

Wil je meer te weten komen over Bruggink & van der Velden? Kijk dan op: www.bvdv.nl

Scroll naar boven