Privacy

En onze gedragsregels omtrent anonimiteit

BusinessWise garandeert de anonimiteit van elke individuele respondent. Hierbij hanteert BusinessWise strikt de volgende gedragsregels:

  1. Enquêtes (telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face–to–face) worden nooit als individuele en afzonderlijk herkenbare exemplaren aan functionarissen bij de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er wordt alleen gerapporteerd over groepen respondenten.
  2. Door respondenten geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen één op één in de rapportage opgenomen.
  3. Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden na verwerking altijd vernietigd.
  4. BusinessWise maakt in de uitnodigingen voor een (internet)vragenlijst gebruik van een (voor iedere respondent) unieke link. Met deze unieke link kan onze server vaststellen of niet tweemaal dezelfde enquête wordt ingevuld.
  5. Telkens wanneer een vragenlijst online geopend wordt, wordt een cookie geplaatst op de client computer van de respondent. Deze cookie bevat alleen een referentie naar de server en bevat geen inhoudelijke gegevens. De inhoudelijke gegevens zelf worden opgeslagen op onze beveiligde server. Op de server wordt de cookie-data na sluiten van de vragenlijst binnen afzienbare tijd gewist.
  6. Alle door jou ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  7. In de uitnodigingsmail of -brief en tevens in de online vragenlijst wordt verwezen naar de Kennisgeving aan medewerkers. Hierin wordt o.a. beschreven welke gegevens we van jou verwerken, wat we met jouw gegevens doen en hoe je je rechten uit kunt oefenen.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Scroll naar boven